Afval inleveren

Product informatie

  Inleiding

  Afval zoals grofvuil, huishoudelijke apparaten of chemisch afval brengt u naar de milieustraat of afvalinzamelstation. Of u maakt een afspraak om het op te laten halen.

  Omschrijving

  Wat breng je naar de milieustraat?

  De milieustraat is gevestigd aan de Van Andelstraat 6 in Steenbergen. Hier kan elke ingeschreven inwoner van de gemeente Steenbergen afval brengen, dit mag het volgende zijn:

  • tot 2 m3 per week: wit- en bruingoed (hieronder wordt verstaan koelapparatuur, wasmachines, tv’s, computers, elektrische apparaten, etc.), papier, textiel, metalen, grof huisvuil, snoeihout, glas, kunststofverpakkingsmateriaal, autobanden (max. 5 per jaar) en matrassen;
  • klein gevaarlijk afval (kga);
  • tot 0,5 m3 per week: bouw- en sloopafval. Hieronder wordt verstaan beton, puin, zand, bouw- en sloopafvalhout, gipsplaten, dakbedekkingsmateriaal, asfalt, glaswolafval en overig bouw- en sloopafval.

  Bedrijfsafval wordt niet geaccepteerd.

  Puin aanbieden op de Milieustraat

  Het aanbieden van puinafval is niet gratis. Als inwoner kunt u totaal 0,5 m3 bouw- en sloopafval per week naar de milieustraat brengen. Ook puin valt onder bouw- en sloopafval.

  Voor het storten van puin gelden de volgende tarieven:

  1 emmer maximaal 10 liter: gratis

  1/8 m3 puin (225 kg): € 4,50

  1/4 m3 puin (450 kg): € 9,00

  1/2 m3 puin (900 kg): € 18,00

  Alleen pinnen is mogelijk.

  Big Bags

  Het grofvuil wordt met big bags tegen betaling opgehaald. Een big bag met een inhoud van 1 m3 kost € 30,00, een big bag met een inhoud van 2 m3 kost € 45,00. De big bags kunt u tijdens openingstijden tegen contante betaling afhalen op de gemeentewerf, Van Andelstraat 8 in Steenbergen. Het ophalen van de big bags kunt u telefonisch aanmelden bij de gemeente, t. 14 0167.

  Grof huishoudelijk afval

  Grof huishoudelijk afval is huishoudelijk afval dat gezien de afmetingen niet in restafvalcontainer of verzamelcontainer past, zoals niet-herbruikbaar meubilair, vloerbedekking. U kunt dit grof huishoudelijk afval gratis inleveren bij de Milieustraat.

  Herbruikbaar huisraad

  Niet alles is grofvuil. Bijvoorbeeld elektrische apparaten, wit- en bruingoed, zoals wasmachines, televisie, video- en computerapparatuur en alle afgedankte huisraad en gebruiksvoorwerpen, afkomstig uit huishoudens, die in principe voor hergebruik in aanmerking komen. Dit afval wordt gratis aan huis opgehaald door De Kringloper, t. 0165-521188. Tevens kan dit afval gratis worden afgegeven bij de Milieustraat.

  Grof tuinafval

   

  Het grof tuinafval is groen afval dat niet in de gft-container past. Het grof tuinafval wordt twee keer per jaar gratis huis aan huis ingezameld op de derde woensdag in de maanden april en oktober. U moet het grof tuinafval aanmelden op t. 14 0167, uiterlijk vóór 12.00 uur op de dinsdag voorafgaande aan de derde woensdag in april en oktober.

  U kunt het grof tuinafval voor 07:30 uur op de inzameldag aanbieden in gebundelde pakketten van maximaal 1,5 meter lang en maximaal 25 kg zwaar. De stamdikte mag maximaal 10 cm bedragen. Dikkere stammen, takken, stobben en klein groenafval (in plastic zakken) worden niet meegenomen.

  U kunt het grof tuinafval gratis inleveren bij de Milieustraat.

   

  Meenemen

  Bij een bezoek aan de milieustraat kan een identiteitsbewijs gevraagd worden. Als u afval met asbest inlevert, moet u het goed verpakken.

  Zo levert u afval met asbest in: Eerst haalt u een melding sloopvoornemen op het gemeentehuis. Daarna moet het asbestafval dubbel inpakken. Gebruik hiervoor doorzichtig, niet-luchtdoorlatend folie van 0,2mm dik.Plak de naden dicht met tape.

  Wilt u uw grofvuil laten ophalen? Dit kan enkel tegen betaling via een bigbag. Maak dan een afspraak met de beheerder van de Milieustraat

  Adressen

  Milieustraat

  Van Andelstraat 6

  4651 TA Steenbergen

  0167 56 27 12

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.