Afvalinzameling

Product informatie

  Omschrijving

   

  Elk huishouden produceert afval. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), papier en verpakkingen. Dit noem je huishoudelijk afval. De gemeente zamelt dit in.

  Een groot deel van het afval zamelt de gemeente apart in.

  Zoals:

  • groente-, fruit- en tuinafval (gft)
  • glas
  • papier
  • textiel
  • plastic verpakkingsafval en drankenkartons

   

  Kosten

  De kosten voor de inzameling en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen betaalt u met de afvalstoffenheffing. Het afgeven van afvalstoffen bij de milieustraat is gratis. Er is een uitzondering voor inleveren van puin moet u betalen. U kunt maximaal eenmaal per week gebruik maken van de milieustraat. Bij een bezoek aan de milieustraat kan een identiteitsbewijs gevraagd worden (paspoort/rijbewijs).

  Contact

  Vraag bij de gemeente na wanneer uw afval wordt opgehaald en hoe u grofvuil kunt aanbieden.

  Adressen

  Klant Contact Centrum (KCC)

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  tel: 14 0167

  Fax: (0031) 0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl