U bent hier: Home » producten » Afvalinzameling

Afvalinzameling

Omschrijving

De manier waarop de gemeente afval van huishoudens inzamelt, is vastgelegd in de gemeentelijke Afvalstoffenverordening (zie tabblad Wetgeving). Hierin is geregeld wie het afval mag aanbieden, wat mag worden aangeboden, wie het afval inzamelt en onder welke condities deze inzameling plaatsvindt.

Bij de gemeente kunt u informatie krijgen over de afvalinzameling. Bijvoorbeeld over de dagen en tijden waarop het afval in uw straat wordt afgehaald. Maar ook wat de kosten zijn en op welke wijze ander afval dient te worden ingezameld.

Kijk voor het complete overzicht bij het tabblad: Meer informatie in de Afvalwijzer en inzamelroute.

Kosten

De kosten voor de inzameling en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen betaalt u met de afvalstoffenheffing. Het afgeven van afvalstoffen bij de milieustraat is gratis. U kunt maximaal eenmaal per week gebruik maken van de milieustraat. Bij een bezoek aan de milieustraat kan een identiteitsbewijs gevraagd worden (paspoort/rijbewijs).

Contact

Vraag bij de gemeente na wanneer uw afval wordt opgehaald en hoe u grofvuil kunt aanbieden.

Adressen

Klant Contact Centrum (KCC)

Buiten de Veste 1

4652 GA Steenbergen

Postbus 6

4650 AA Steenbergen

tel: 14 0167

Fax: (0031) 0167-543499

info@gemeente-steenbergen.nl