U bent hier: Home » producten » Afvalinzameling

Afvalinzameling

Omschrijving

Elk huishouden produceert afval. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), papier en verpakkingen. Dit noem je huishoudelijk afval. De gemeente zamelt dit in.

Een groot deel van het afval zamelt de gemeente apart in. Bijvoorbeeld afval dat schadelijk is voor het milieu, zoals klein chemisch afval. Of huishoudelijk afval dat gerecycled wordt. Afval dat de gemeente apart inzamelt:

  • groente-, fruit- en tuinafval (gft)
  • glas 
  • papier
  • klein chemisch afval (kca)

Kosten

De kosten voor de inzameling en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen betaalt u met de afvalstoffenheffing. Het afgeven van afvalstoffen bij de milieustraat is gratis. U kunt maximaal eenmaal per week gebruik maken van de milieustraat. Bij een bezoek aan de milieustraat kan een identiteitsbewijs gevraagd worden (paspoort/rijbewijs).

Contact

Vraag bij de gemeente na wanneer uw afval wordt opgehaald en hoe u grofvuil kunt aanbieden.

Adressen

Klant Contact Centrum (KCC)

Buiten de Veste 1

4652 GA Steenbergen

Postbus 6

4650 AA Steenbergen

tel: 14 0167

Fax: (0031) 0167-543499

info@gemeente-steenbergen.nl