Bingo organiseren

Product informatie

  Omschrijving

  Als u kleine kansspelen wilt organiseren, moet u dit melden bij de gemeente. Kleine kansspelen zijn bijvoorbeeld bingo, vogelpiekspel en rad van avontuur.

  Doe de melding uiterlijk twee weken voordat het kansspel plaatsvindt. Gebruik hiervoor het meldingsformulier. 

  Aanpak

  De voorwaarden zijn:

  • Uw organisatie bestaat minimaal drie jaar.
  • Uw organisatie streeft een duidelijk doel na (dit staat beschreven in de statuten van de organisatie). Dit doel mag niet het organiseren van kleine kansspelen zijn.
  • Het kansspel is georganiseerd voor een specifiek doel.
  • Het prijzenpakket is maximaal € 400,- per spelronde en € 1.550,- per bijeenkomst.

  Meenemen

  Het is mogelijk de melding digitaal te doen.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.