Bouwstoffen melden

Product informatie

  Omschrijving

  Bouwbedrijven moeten een melding maken van de bouwstoffen die zij gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug.

  Het gaat om bouwstoffen zoals:

  • Primaire (geen afval) stoffen (grond en bouwstoffen), bijvoorbeeld:

   • betonproducten zoals cellenbeton, klinkers en kalkzandsteen
   • klei- en zandachtige materialen zoals baggerspecie, grind, ophoogzand en grond
  • Secundaire (wel afval) stoffen, bijvoorbeeld:

   • brekerzand, zeefzand, slakken of menggranulaat.

  Deze bouwstoffen moeten aan regels voldoen, die staan in het Besluit bodemkwaliteit. Dit is bedoeld om de bodem en grond schoon te houden. Ook wordt het hergebruik van afvalstoffen aangemoedigd.

  Contact

  Als u bouwstoffen wilt gebruiken, neem dan eerst contact op met de gemeente.

  De melding doet u bij het landelijke Meldpunt Bodemkwaliteit.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.