Bouwstoffen melden

Product informatie

  Omschrijving

  Bouwbedrijven moeten een melding maken van de bouwstoffen die zij gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug.

  Het gaat om bouwstoffen zoals:

  • Primaire (geen afval) stoffen (grond en bouwstoffen), bijvoorbeeld:

   • betonproducten zoals cellenbeton, klinkers en kalkzandsteen
   • klei- en zandachtige materialen zoals baggerspecie, grind, ophoogzand en grond
  • Secundaire (wel afval) stoffen, bijvoorbeeld:

   • brekerzand, zeefzand, slakken of menggranulaat.

  Deze bouwstoffen moeten aan regels voldoen, die staan in het Besluit bodemkwaliteit. Dit is bedoeld om de bodem en grond schoon te houden. Ook wordt het hergebruik van afvalstoffen aangemoedigd.

  Contact

  Als u bouwstoffen wilt gebruiken, neem dan eerst contact op met de gemeente.

  De melding doet u bij het landelijke Meldpunt Bodemkwaliteit.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.