Burgerinitiatief inbrengen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een bepaald onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen? Dien uw voorstel in bij de gemeenteraad.

  Omschrijving

  U kunt een onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen. Het moet een onderwerp zijn waar de gemeente een besluit over mag nemen. U kunt een onderwerp voorstellen als meer mensen in uw buurt of wijk het onderwerp belangrijk vinden.

  Voorbeelden zijn:

  • de bouw van een jeugdhonk
  • het plaatsen van een bank waar ouderen kunnen samenkomen
  • het opzetten van een nieuw museum
  • een pand de monumentenstatus geven

  Aanpak

  De voorwaarden waaraan het burgerinitiatief moet voldoen, zijn onder andere:

  • Meer mensen vinden het een belangrijk onderwerp (algemeen belang).
  • De gemeenteraad heeft de laatste 2 jaar niets besloten over dit onderwerp. Vraag bij de raadsgriffie na of uw onderwerp in die periode al besproken is.
  • Het onderwerp moet serieus en concreet zijn.
  • Het burgerinitiatief gaat niet over gemeentelijk beleid.

  Contact

  - Duidelijke omschrijving van het onderwerp.

  - Het voorstel dient duidelijk toegelicht te worden.

  - U dient het voorstel tenminste 2 weken voor de raadsvergadering in te dienen.

  Meenemen

  Zo dient u uw burgerinitiatief in:

  • Dien uw voorstel in bij de gemeenteraad. Geef in het voorstel aan:
   • welk doel u wilt bereiken
   • wat er wel of niet moet worden gedaan om dat doel te bereiken
   • wat het plan ongeveer gaat kosten

  Adressen

  Raadsgriffier

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie