Burgerinitiatief inbrengen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een bepaald onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen? Dien uw voorstel in bij de gemeenteraad.

  Omschrijving

  U kunt een onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen. Het moet een onderwerp zijn waar de gemeente een besluit over mag nemen. U kunt een onderwerp voorstellen als meer mensen in uw buurt of wijk het onderwerp belangrijk vinden.

  Voorbeelden zijn:

  • de bouw van een jeugdhonk
  • het plaatsen van een bank waar ouderen kunnen samenkomen
  • het opzetten van een nieuw museum
  • een pand de monumentenstatus geven

  Aanpak

  De voorwaarden waaraan het burgerinitiatief moet voldoen, zijn onder andere:

  • Meer mensen vinden het een belangrijk onderwerp (algemeen belang).
  • De gemeenteraad heeft de laatste 2 jaar niets besloten over dit onderwerp. Vraag bij de raadsgriffie na of uw onderwerp in die periode al besproken is.
  • Het onderwerp moet serieus en concreet zijn.
  • Het burgerinitiatief gaat niet over gemeentelijk beleid.

  Contact

  - Duidelijke omschrijving van het onderwerp.

  - Het voorstel dient duidelijk toegelicht te worden.

  - U dient het voorstel tenminste 2 weken voor de raadsvergadering in te dienen.

  Meenemen

  Zo dient u uw burgerinitiatief in:

  • Dien uw voorstel in bij de gemeenteraad. Geef in het voorstel aan:
   • welk doel u wilt bereiken
   • wat er wel of niet moet worden gedaan om dat doel te bereiken
   • wat het plan ongeveer gaat kosten

  Adressen

  Raadsgriffier

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie