Culturele vorming, subsidie

Product informatie

  Omschrijving

  Met deze regeling komen kinderen onder de 18 jaar in aanmerking voor een subsidie voor het volgen van een cursus op het gebied van culturele vorming.

  Voor welke cursussen kunt u subsidie aanvragen?

  Met de subsidieregeling kunt u niet alleen subsidie aanvragen voor muziekcursussen, maar ook voor dans, theater of beeldende kunst. De subsidie heet ‘subsidie culturele vorming’.

  Het aanvraagformulier vindt u onder meer informatie.

   

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.