Eenvoudige bodemverontreinigingen melden

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een eenvoudige bodemsanering melden? Dat kan met een efficiënte en kostenbesparende procedure, de BUS-melding. U doet de melding bij uw gemeente of bij de provincie.

  Omschrijving

  Een eenvoudige bodemsanering meldt u met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit uniforme saneringen. Deze saneringen vinden op een standaardmanier plaats. U gebruikt hiervoor een eenvoudig meldingsformulier. Zo kunt u de bodemsanering sneller en goedkoper uitvoeren. Voorbeelden van eenvoudige bodemsaneringen zijn:

  • aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen in verontreinigde grond
  • verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks

  Er zijn 3 eenvoudige saneringen. Het soort sanering hangt af van de verontreinigingssituatie in de bodem. De soorten zijn:

  • Immobiel: de verontreinigende stoffen in de bodem hebben zich niet of nauwelijks verspreid naar het grondwater.
  • Mobiel: de stoffen in de bodem zijn boven de toegestane waarde en hebben zich verspreid naar het grondwater.
  • Tijdelijk uitplaatsen: er is een immobiele verontreiniging die bij de uitvoering van werkzaamheden tijdelijk verwijderd moet worden (zoals bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels). 

  Aanpak

  De voorwaarden voor een BUS-melding bij de gemeente zijn onder andere:

  • U woont in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht of 1 van de gemeenten genoemd in artikel 1 van het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming. Woont u in een andere gemeente? Dan doet u de BUS-melding bij de provincie waarin u woont.
  • Het gaat om een eenvoudige verontreiniging van de grond.
  • De verontreiniging is veroorzaakt vóór 1 januari 1987 (bij asbest vóór 1 juli 1993).
  • U gebruikt 1 van de aangewezen technieken voor de sanering van een landbodem:
   • verplaatsen verontreinigde grond
   • open ontgraving
   • aanbrengen isolatielaag
   • saneren verontreinigd grondwater
   • een combinatie daarvan
  • U gebruikt 1 van de aangewezen technieken voor de sanering van een waterbodem:
   • verplaatsen, ontgraven of baggeren verontreinigd sediment
   • aanbrengen isolatielaag
   • een combinatie daarvan
  • Bij een open ontgraving (mobiele verontreiniging) moet u nog een nader onderzoek laten uitvoeren.
  • Als de sanering klaar is, meldt u dit binnen 2 weken. Binnen 8 weken na afronding van de sanering levert u hierover een schriftelijk verslag in. 

  Termijn

  Krijgt u geen bericht van de gemeente binnen 5 weken na uw BUS-melding? Dan zijn alle gegevens volledig aangeleverd en kunt u beginnen met de werkzaamheden.

  Met een sanering 'Tijdelijk uitplaatsen' kunt u binnen 5 werkdagen na uw melding beginnen.

  Meenemen

  Zo meldt u een eenvoudige bodemsanering:

  • U neemt contact op met de gemeente of de provincie.
  • U geeft in ieder geval door:
   • het ingevulde meldingsformulier
   • een recente kadastrale kaart en situatietekeningen, waarop de te saneren stukken grond duidelijk zijn aangegeven
   • het resultaat van het uitgevoerde bodemonderzoek

  Na afloop van de sanering doet de saneerder een evaluatiemelding bij de gemeente of de provincie.