Gebruik van een tijdelijk bouwwerk melden

Product informatie

  Inleiding

  Een tijdelijk bouwwerk, zoals een tent of een tribune, moet brandveilig zijn. Ook moet u voorbereid zijn bij calamiteiten. U moet het gebruik van een tijdelijk bouwwerk melden. Dit doet u bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als u een tijdelijk bouwwerk gebruikt om veel mensen samen te brengen, moet dit brandveilig zijn. Voorbeelden van een tijdelijk bouwwerk zijn een tent, een tribune of een podium. Voordat u het bouwwerk gaat gebruiken meldt u dit bij de gemeente.

  U bent ook voorbereid op:

  • het verlenen van eerste hulp
  • het ontruimen van het bouwwerk
  • het bestrijden van een beginnende brand
  • het alarmeren, opvangen en informeren van hulpverleningsdiensten zoals brandweer en politie
  Ook de gemeente kan u verplichten om uw activiteiten te stoppen.

  Voorwaarden

  U doet een gebruiksmelding minstens 4 weken voordat u gebruikmaakt van het bouwwerk. U moet het bouwwerk melden als:

  • in het bouwwerk
   • meer dan 10 personen kunnen overnachten of worden verzorgd, of
   • plaats is voor meer dan 150 personen tegelijk
  • u kunt aantonen dat het bouwwerk brandveilig is
  • u geen vergunning voor brandveilig gebruik nodig heeft
  • u geen evenementenvergunning nodig heeft
  • het geen bouwwerk voor permanent gebruik is

  Kosten

  Het doen van de melding gebruik tijdelijk bouwwerk is gratis

  Aanpak

  Zo meldt u een tijdelijk bouwwerk:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft onder andere door:
   • hoe lang u het bouwwerk wilt gebruiken
   • een situatieschets
   • een plattegrond
  Voor het aanvraagformulier 'Brandveiligheid Tijdelijke Bouwwerken' kunt u terecht bij de klantenbalie in het gemeentehuis. U kunt dit formulier ook telefonisch aanvragen.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.