Gebruik van een tijdelijk bouwwerk melden

Product informatie

  Inleiding

  Een tijdelijk bouwwerk, zoals een tent of een tribune, moet brandveilig zijn. Ook moet u voorbereid zijn bij calamiteiten. U moet het gebruik van een tijdelijk bouwwerk melden. Dit doet u bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als u een tijdelijk bouwwerk gebruikt om veel mensen samen te laten komen, moet dit brandveilig zijn. Voorbeelden van een tijdelijk bouwwerk zijn een tent, een tribune of een podium. Voordat u het bouwwerk gaat gebruiken moet u een melding doen bij de gemeente.

  U bent ook voorbereid op:

  • het verlenen van eerste hulp
  • het ontruimen van het bouwwerk
  • het bestrijden van een beginnende brand
  • het alarmeren, opvangen en informeren van hulpverleningsdiensten zoals brandweer en politie
  Ook de gemeente kan u verplichten om uw activiteiten te stoppen.

  Aanpak

  U doet een gebruiksmelding minstens 4 weken voordat u gebruikmaakt van het bouwwerk. U moet het bouwwerk melden als:

  • in het bouwwerk
   • meer dan 10 personen kunnen overnachten of worden verzorgd, of
   • plaats is voor meer dan 150 personen tegelijk
  • u kunt aantonen dat het bouwwerk brandveilig is
  • u geen vergunning voor brandveilig gebruik nodig heeft
  • u geen evenementenvergunning nodig heeft
  • het geen bouwwerk voor permanent gebruik is

  Kosten

  Het doen van de melding gebruik tijdelijk bouwwerk is gratis

  Meenemen

  Zo meldt u een tijdelijk bouwwerk:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft onder andere door:
   • hoe lang u het bouwwerk wilt gebruiken
   • een situatieschets
   • een plattegrond
  Voor het aanvraagformulier 'Brandveiligheid Tijdelijke Bouwwerken' kunt u terecht bij de klantenbalie in het gemeentehuis. U kunt dit formulier ook telefonisch aanvragen.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie