Gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Product informatie

  Inleiding

  Iemand kan gedwongen worden opgenomen. Dat gebeurt als iemand gevaarlijk is voor zichzelf en anderen. En niet meewerkt aan een behandeling. Voor gedwongen opname is een geneeskundige verklaring nodig.

  Omschrijving

  Als iemand een direct gevaar is voor zichzelf en anderen en niet meewerkt aan een behandeling, kan diegene gedwongen worden opgenomen. Meestal wordt die persoon dan opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Zo kan iemand alsnog worden behandeld. De burgermeester neemt deze beslissing alleen als er echt geen andere oplossing is. Hiervoor heeft de burgermeester een geneeskundige verklaring nodig van een psychiater.

  Wilt u iemand gedwongen laten opnemen? En is er geen direct gevaar? Dan kunt u hierom vragen bij de huisarts of een andere arts. De rechter beslist uiteindelijk of de persoon gedwongen opgenomen moet worden.

  Aanpak

  De voorwaarden voor gedwongen opname door de burgermeester zijn onder andere:

  • Iemand is een direct gevaar voor zichzelf of zijn omgeving.
  • De persoon weigert zich te laten opnemen of behandelen.
  • Een psychiater moet achter de gedwongen opname staan.

  Meenemen

  Zo vraagt u een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis aan:

  • Is er sprake van direct gevaar? Bel dan noodnummer 112.
  • Is er geen sprake van direct gevaar?
   • U gaat naar de huisarts of een andere behandelend arts.
   • Die arts stuurt een verzoek naar de officier van justitie.
   • Als de officier van justitie de gedwongen opname ook noodzakelijk vindt, stuurt hij het verzoek door naar de rechter.
   • De rechter beslist.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.