Gevaarlijke stoffen vervoeren

Product informatie

  Omschrijving

  Gevaarlijke stoffen kunnen gevaarlijk zijn, omdat ze bijvoorbeeld kunnen ontploffen. Gevaarlijke stoffen mag u alleen vervoeren op aangewezen transportwegen. Zo gaat het vervoer niet door bewoond gebied.

  U kunt bij de gemeente een ontheffing aanvragen. Dit betekent dat u toch toestemming krijgt om gevaarlijke stoffen te vervoeren over andere wegen. In uw verzoek moet wel staan waarom u het vervoer niet anders kunt regelen.

  De gemeente Steenbergen beschikt niet over een aangewezen route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. U kunt dan ook geen ontheffing van het verbod verkrijgen.

  Aanpak

  Uw verzoek wordt geweigerd als uw aanvraag in strijd is met de openbare veiligheid.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Contact

  U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

  Meenemen

  Om een ontheffing aan te vragen, geeft u door:

  • om welk soort transport het gaat
  • waarom de gevaarlijke stoffen verplaatst moeten worden

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.