Hulp bij wonen en huishouden

Product informatie

  Inleiding

  Misschien kunt u niet meer zonder hulp thuis wonen. Of zelf het huishouden doen. Bijvoorbeeld door ouderdom, psychische problemen of een beperking. Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Of meld uw hulpvraag bij de gemeente.

  Omschrijving

  Misschien kunt u klusjes in huis niet meer zelf doen. Of komt u niet meer zelfstandig naar de tweede verdieping van uw huis. Of u heeft moeite met het doen van uw administratie. Of u dreigt door problemen dakloos te worden.

  Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Bijvoorbeeld uw partner, kinderen, familie, vrienden of buren. Misschien zijn er voorzieningen in de buurt, zoals een klusjesdienst. Ook zijn er vaak vrijwilligersorganisaties die u kunnen helpen.

  Of meld uw hulpvraag bij de gemeente. De gemeente gaat dan met u in gesprek. Ze kijkt naar wat u nog zelf kunt en of mensen in uw omgeving kunnen helpen. Komt uit het onderzoek dat u extra hulp nodig heeft? Dan kan de gemeente u een maatwerkvoorziening aanbieden. Dit is bijvoorbeeld een traplift of maatschappelijke opvang.

  Meer informatie kunt u vinden op de website van Vraagwijzer

  Kosten

  Eigen bijdrage

  Voor een maatwerkvoorziening vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is een eigen bijdrage van toepassing, met uitzondering van rolstoelen.

  Voor ondersteuning of voor een voorziening in bruikleen is een eigen bijdrage van toepassing vanaf de werkelijke startdatum van de maatwerkvoorziening gedurende de verdere looptijd van de indicatie. Voor een voorziening die in eigendom wordt verstrekt is gedurende 91 perioden van vier weken een eigen bijdrage van toepassing.

  Vanaf 2019 is voor Wmo voorzieningen waarop een eigen bijdrage wordt geheven het abonnementstarief van toepassing. Dit tarief bedraagt maximaal € 17,50 per periode van vier weken. De hoogte van dit bedrag is ongeacht het aantal Wmo voorzieningen die aan u zijn toegekend. Het abonnementstarief is bedoeld om een stapeling van zorgkosten in het kader van de Wmo voor u te voorkomen.

  Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage volgens de maatstaven van de gemeente. De eigen bijdrage wordt per periode van vier weken geheven. U ontvangt van het CAK een besluit over het verschuldigde bedrag en de betalingstermijn.

  Meer informatie over de eigen bijdrage en een rekenhulp voor het berekenen van uw eigen bijdrage vindt u op www.hetcak.nl of verkrijgt u via telefoonnummer 0800-1925.

  Zodra u een besluit van het CAK hebt gekregen, kunt u –bij vragen– contact opnemen met het CAK. Indien u het niet eens bent met de hoogte van het door het CAK vastgestelde bedrag kunt u bij hen een bezwaarschrift indienen.

  Contact

  Meld uw hulpvraag bij Vraagwijzer.

  Meenemen

  Zo meldt u uw hulpvraag bij de gemeente:

  • Neem contact op met de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger.
   • Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die cliëntondersteuning bieden en u met de hulpvraag kunnen helpen.
  • De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een cliëntondersteuner.
  • Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. U bespreekt de volgende zaken:
   • Wat kunt u nog zelf?
   • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
   • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?
  • Na het gesprek schrijft de gemeente een plan van aanpak.
  • Staat in het plan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget (pgb) te ontvangen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

  Adressen

  Vraagwijzer Steenbergen

  Fabrieksdijk 6

  4651 BR Steenbergen

  0167-54 11 31

  info@vraagwijzersteenbergen.nl

  Openingstijden balie Vraagwijzer CJG: maandag t/m donderdagmorgen van 9:00 tot 12:00 uur en donderdagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.