Iemand machtigen om voor u te stemmen bij verkiezingen

Product informatie

  Inleiding

  Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen. U kunt met uw stempas iemand machtigen. Of u gebruikt het aanvraagformulier om een schriftelijke volmacht te geven.

  Omschrijving

  Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand machtigen. U geeft dan iemand anders toestemming om namens u te stemmen. Dit kan op 2 manieren:

  • U machtigt iemand via een onderhandse volmacht. De gemachtigde gebruikt dan uw stempas.
  • U kunt iemand schriftelijk machtigen. Dan krijgt degene die namens u gaat stemmen een volmachtbewijs toegestuurd.

  Verblijft u tijdelijk in het buitenland, maar staat u nog wel in basisregistratie personen (BRP) ingeschreven? Dan kunt u stemmen door een schriftelijke volmacht te geven. Voor de Europees Parlementsverkiezingen kunt u dit ook met een onderhandse volmacht of brief doen. Hierover leest u meer op de website van de gemeente Den Haag. 

  Wetgeving

  Aanpak

  Voor een volmacht voor de verkiezingen geldt dat de gemachtigde:

  • voor maximaal 2 personen per volmacht mag stemmen
  • de volmachtstem tegelijk moet uitbrengen met zijn of haar eigen stem
  • bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien
  • zich bij het stemmen moet identificeren

  Bij een onderhandse volmacht moet de gemachtigde in dezelfde gemeente wonen als u. Voor een schriftelijke volmacht mag de gemachtigde in een andere gemeente wonen.

  De gemachtigde moet wel kiesgerechtigd zijn in hetzelfde gebied waarvoor de verkiezing geldt. (bij provinciale verkiezingen betekent dit dezelfde provincie, bij de waterschapsverkiezingen hetzelfde waterschap.)

  Meenemen

  Zo geeft u een onderhandse volmacht af voor de verkiezingen:

  • Vul de gegevens in op de achterkant van de stempas.
  • Zet uw handtekening.
  • Laat de gemachtigde zijn of haar handtekening zetten.
  • Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde mag uw identiteitsbewijs ook via een smartphone of tablet laten zien.
  • De gemachtigde stemt met uw stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs.

  Iemand machtigen met uw stempas kan tot op de dag van de verkiezingen.

  Zo geeft u een schriftelijke volmacht af:

  • Download het aanvraagformulier schriftelijke volmacht of vraag het aan bij de gemeente.
  • Vul uw deel van de aanvraag in.
  • Laat de gemachtigde zijn of haar deel invullen.
  • Stuur het formulier naar de gemeente. Zorg ervoor dat de gemeente het formulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen heeft ontvangen.
  • De gemachtigde krijgt het volmachtsbewijs thuisgestuurd.
  • De gemachtigde stemt met het volmachtsbewijs.

  Kijk voor formulier onder tabblad meer informatie.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.