Iemand machtigen om voor u te stemmen bij verkiezingen

Product informatie

  Inleiding

  Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen. U kunt met uw stempas iemand machtigen. Of u gebruikt het aanvraagformulier om een schriftelijke volmacht te geven.

  Omschrijving

  Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand machtigen. U geeft dan iemand anders toestemming om namens u te stemmen. Dit kan op 2 manieren:

  • U machtigt iemand via een onderhandse volmacht. De gemachtigde gebruikt dan uw stempas.
  • U kunt iemand schriftelijk machtigen. Dan krijgt degene die namens u gaat stemmen een volmachtbewijs toegestuurd.

  Verblijft u tijdelijk in het buitenland, maar staat u nog wel in basisregistratie personen (BRP) ingeschreven? Dan kunt u stemmen door een schriftelijke volmacht te geven. Voor de Europees Parlementsverkiezingen kunt u dit ook met een onderhandse volmacht of brief doen.

  Wetgeving

  Aanpak

  Voor een volmacht voor de verkiezingen geldt dat de gemachtigde:

  • voor maximaal 2 personen per volmacht mag stemmen
  • de volmachtstem tegelijk moet uitbrengen met zijn of haar eigen stem
  • bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien
  • zich bij het stemmen moet identificeren

  Bij een onderhandse volmacht moet de gemachtigde in dezelfde gemeente wonen als u. Voor een schriftelijke volmacht mag de gemachtigde in een andere gemeente wonen.

  De gemachtigde moet wel kiesgerechtigd zijn in hetzelfde gebied waarvoor de verkiezing geldt. (bij provinciale verkiezingen betekent dit dezelfde provincie, bij de waterschapsverkiezingen hetzelfde waterschap.)

  Meenemen

  Zo geeft u een onderhandse volmacht af voor de verkiezingen:

  • Vul de gegevens in op de achterkant van de stempas.
  • Zet uw handtekening.
  • Laat de gemachtigde zijn of haar handtekening zetten.
  • Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde mag uw identiteitsbewijs ook via een smartphone of tablet laten zien.
  • De gemachtigde stemt met uw stempas en het kopie van uw identiteitsbewijs.

  Iemand machtigen met uw stempas kan tot op de dag van de verkiezingen.

  Zo geeft u een schriftelijke volmacht af:

  • Download het aanvraagformulier schriftelijke volmacht of vraag het aan bij de gemeente.
  • Vul uw deel van de aanvraag in.
  • Laat de gemachtigde zijn of haar deel invullen.
  • Stuur het formulier naar de gemeente. Zorg ervoor dat de gemeente het formulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen heeft ontvangen.
  • De gemachtigde krijgt het volmachtsbewijs thuisgestuurd.
  • De gemachtigde stemt met het volmachtsbewijs.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.