Inburgeringscursus volgen

Product informatie

  Inleiding

  Als u in Nederland woont en geen Nederlands paspoort heeft, moet u inburgeren. Hiervoor kunt u een inburgeringscursus volgen bij een opleidingsinstituut. Daarna moet u een inburgeringsexamen doen.

  Omschrijving

  Tijdens een inburgeringscursus leert u Nederlands. Maar ook hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. De cursus wordt afgesloten met een inburgeringsexamen. Haal uw examen binnen 3 jaar. Anders krijgt u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

  Is het uw eigen schuld dat u geen inburgeringsdiploma hebt? Dan kan de gemeente u een boete geven.

  U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen via DUO, Servicecentrum Inburgering.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het volgen van een inburgeringscursus zijn:

  U:

  • woont in Nederland en
  • heeft geen Nederlands paspoort, en
  • komt niet uit een EU-land, een EER-land of Turkije of Zwitserland en
  • bent ouder dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en
  • woonde niet langer dan 8 jaar of langer in Nederland  toen u leerplichtig was en
  • heeft geen diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal en
  • komt niet tijdelijk naar Nederland voor studie of werk

  Kosten

  U betaalt zelf de cursus en het examen. Het is mogelijk om geld te lenen via DUO.

  Meenemen

  U zoekt zelf uit waar u een inburgeringscursus wilt volgen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen bij een opleidingsinstituut zoals een regionaal opleidingencentrum (ROC).

  Adressen

  DUO - inburgeren

  Postbus 764

  9700 AT Groningen

  (050) 599 96 00

  Wilt u bellen met DUO? Dat kan elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

  ISD Brabantse Wal

  Postbus 35

  Peter Vineloolaan 4

  4600 AA Bergen op Zoom

  14 0164

  fax: 0164 24 53 56