Industrie- of bedrijfsterrein van de gemeente gebruiken

Product informatie

  Omschrijving

  Als u een industrie- of bedrijfsterrein wilt gebruiken, moet u zich aan regels houden. Deze regels staan in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. De gemeente houdt hier rekening mee bij de uitgifte van bedrijfsterreinen. Een beeldkwaliteitsplan gaat over hoe een gebied eruit komt te zien. Zo staat bijvoorbeeld de inrichting van wegen en groen beschreven.

  De gemeente vraagt u hoe u de grond wilt gebruiken. Hiermee wil de gemeente verkeerd gebruik van grond te voorkomen.

  Aanpak

  Om een bedrijfsterrein te kunnen krijgen moet de gemeente uw bedrijfsplan goedkeuren.

  Kosten

  De gemeenteraad stelt de grondprijs voor bouwgrond vast. Deze prijs wordt jaarlijks geïndexeerd. De bouwgrond wordt bouwrijp opgeleverd. De levering van bouwrijpe grond is belast met omzetbelasting (btw).

  De aankoopkosten en de bijbehorende kosten voor het verwerven van de eigendom van de bouwgrond zijn voor rekening van de koper. De eigendomsoverdracht en de levering van de grond vindt bij notariële akte plaats.

  Contact

  U neemt contact op met de gemeente. De gemeente geeft het bedrijfsterrein uit.

  Bezwaar en beroep

  Bij de uitgifte van bouwgrond, gaat het om een verkoopovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

  Contactgevevens bedrijfscontactfunctionaris: De heer Tim van het Hof, telefoonnummer: 06-36279952, e-mail: t.vanhethof@gemeente-steenbergen.nl

  Adressen

  College van Burgemeester en Wethouders

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  tel: 14 0167

  fax: (0031) 0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Bedrijfscontactfunctionaris

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  140167

  t.vanhethof@gemeente-steenbergen.nl

  De heer Tim van het Hof

  Meer informatie