Informatieplicht als u met gevaarlijke stoffen werkt

Product informatie

  Inleiding

  Als uw bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt, dan moet u informatie melden bij de gemeente.

  Omschrijving

  Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn verplicht informatie te melden bij de gemeente. Welke informatie u moet doorgeven, is afhankelijk van het type bedrijf. Er zijn lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen. Of uw bedrijf een lagedrempel- of hogedrempelinrichting is, heeft te maken met de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die aanwezig is in het bedrijf.

  In de Seveso III-richtlijn staat wanneer een bedrijf een lagedrempelinrichting of hogedrempelinrichting is. In bijlage I van deze richtlijn staan 2 lijsten met de drempelwaarden van gevaarlijke stoffen. Controleer deze lijsten als er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in uw bedrijf.

  Meenemen

  Zowel lagedrempel- als hogedrempelinrichtingen moeten een melding doen.

  Zo doet u een melding:

  • U neemt contact op met de gemeente die de omgevingsvergunning voor het milieu heeft afgegeven.
  • U geeft in ieder geval door:
   • de naam en adres van uw bedrijf
   • de hoeveelheid gevaarlijke stoffen aanwezig in het bedrijf
   • het soort gevaarlijke stoffen aanwezig in het bedrijf
   • waarvoor de gevaarlijke stoffen worden gebruikt
   • het preventiebeleid
   • het veiligheidsbeheerssysteem
   • het interne noodplan
   • bij hogedrempelinrichtingen: een veiligheidsrapport

  Soms heeft de provincie of de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de omgevingsvergunning verleend. Dan doet u de melding bij de provincie of de minister.