Inzien van het bestemmingsplan

Product informatie

  Inleiding

  In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. U kunt het bestemmingsplan bekijken op de website van de gemeente, op Ruimtelijkeplannen.nl en eventueel op papier in het gemeentehuis.

  Omschrijving

  Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is simpel gezegd een gemeentelijk plan dat aangeeft wat waar mag. Bijvoorbeeld of u ergens een bedrijf mag beginnen. Of hoe hoog en breed en diep u uw huis mag bouwen. Bestemmingsplannen kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

  Kosten

  Gratis via ruimtelijkeplannen of anders opzoekkosten op basis van de Legesverordening 2023, € 20,00

  Aanpak

  Zo bekijkt u een bestemmingsplan:

  • Kijk op Ruimtelijkeplannen.nl.
  • Neem contact op met de gemeente om het bestemmingsplan op papier te bekijken.

  Adressen

  College van Burgemeester en Wethouders

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  tel: 14 0167

  fax: (0031) 0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.