Kandidaatstelling voor gemeenteraadsverkiezingen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u als kandidaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, dan moet u op de kandidatenlijst van een politieke partij staan. De politieke partij levert de lijst in bij de gemeente.

  Omschrijving

  Onder het tabblad 'Meer informatie' vindt u alle info en belangrijke data.

  Als u mee wilt doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, moet u op de kandidatenlijst van een partij staan. Politieke partijen leveren op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2018) hun kandidatenlijst in bij de gemeente.

  Is uw partij nog niet geregistreerd? U kunt wel een kandidatenlijst inleveren. Op het stembiljet komt dan geen partijnaam boven de lijst te staan.

  Wetgeving

  Aanpak

  De voorwaarden voor kandidaatstelling zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezingen. Of u wordt 18 jaar tijdens de zittingsperiode van de gemeenteraad. Let op: u kunt pas benoemd worden als gemeenteraadslid als u 18 jaar bent.
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.
  • U staat ingeschreven in de gemeente of bent bereid daarnaartoe te verhuizen.
  • U staat maar op 1 kandidatenlijst in dezelfde gemeente.

  Informatie over het inleveren van een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen leest u op Kiesraad.nl.

  Kosten

  Partijen die nog geen zetel hebben in de gemeenteraad betalen voor de kandidaatstelling een waarborgsom van € 225,00. De gemeente betaalt de waarborgsom terug als de partij minimaal 75% van de kiesdeler behaalt. Of als de partij geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd.

  Meenemen

  Zo geeft de politieke partij uw kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen door:

  • De partij levert de kandidatenlijst en andere stukken in bij het centraal stembureau van de gemeente. Dit gebeurt op 5 februari 2018 tussen 9.00 en 17.00 uur.