Knalapparatuur, ontheffing

Product informatie

  Omschrijving

  Knalapparatuur veroorzaakt een knal waardoor wild en vogels worden verjaagd. Zo worden gewassen beschermd. In het voorjaar en de zomer wordt in het gemeentelijk buitengebied regelmatig gebruik gemaakt van knalapparatuur.

  Het gebruiken van een knalapparaat is, onder bepaalde voorwaarden, zonder toestemming mogelijk. Onder tabblad wetgeving onder artikel 2 treft u de voorwaarden aan op basis waarvan u zonder toestemming gebruik mag maken van een knalapparaat.

  Kosten

  U betaalt € 167,90 voor de behandeling van een aanvraag (tarief 2024).

  Aanpak

  In uw aanvraag staan de volgende gegevens:

  • de percelen (perceelnummers en straat), inclusief de plaats waar u het knalapparaat gaat neerzetten;
  • de datum tot wanneer het apparaat noodzakelijk is;
  • de tijdstippen wanneer het apparaat in werking is (voor de nachtperiode, tussen 23:00 uur en 07:00 uur, krijgt u geen ontheffing);
  • waarom u het knalapparaat gaat gebruiken (bijvoorbeeld voor het afschrikken van ganzen);
  • het vermogen in dB(a) van het knalapparaat.

  Vraag de ontheffing schriftelijk aan. Richt de aanvraag aan de gemeente Steenbergen, het college van burgemeester en wethouders:

  Postbus 6,

  4650 AA Steenbergen.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.