Nederlandse nationaliteit aanvragen via de optieprocedure

Product informatie

  Inleiding

  Als vreemdeling kunt u via de optieprocedure de Nederlandse nationaliteit krijgen. Een verzoek hiervoor dient u in bij de gemeente. De gemeente neemt een beslissing.

  Omschrijving

  Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure.

  De snelste manier is de optieprocedure. De optieprocedure is goedkoper en u bent niet verplicht in te burgeren. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

  Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure? U kunt ook Nederlander worden door de naturalisatieprocedure.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit via de optieprocedure zijn onder andere:

  • U bent meerderjarig.
  • U heeft een verblijfsvergunning.

  Er gelden nog extra voorwaarden voor de volgende gevallen:

  • U bent het kind van immigranten.
  • U heeft geen nationaliteit, maar woont hier al 3 jaar (u bent dan staatloos).
  • Bij langdurig verblijf:
   • U woont hier vanaf uw 4e jaar, of
   • U heeft de AOW-leeftijd bereikt en u woont hier 15 jaar. 
  • U bent oud-Nederlander. 
  • U bent minstens 3 jaar getrouwd met een Nederlander en woont hier 15 jaar. 

  Kosten

  Voor de optieprocedure moet u betalen.

  • Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is € 184,00.
  • Voor een echtpaar of geregistreerde partners (een meervoudig verzoek) is het bedrag € 314,00.
  • Voor een minderjarige waar u tegelijkertijd ook een verzoek voor doet (medeopteren), is het bedrag € 21.00.

  (tarieven 2018)

  Let op

  Via de optieprocedure vraagt u alléén de Nederlandse nationaliteit aan bij de gemeente. Pas als u Nederlander bent geworden, kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Meenemen

  Zo dient u een optieverzoek in:

  • U gaat naar de gemeente.
  • U levert aan:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf. Dit is niet nodig als u de nationaliteit van een EU-/EER-land of Zwitserland heeft.
   • een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte uit uw land van herkomst.
  • U betaalt bij de aanvraag.
  • Voldoet uw situatie aan de eisen? Dan hoeft u alleen maar een verklaring af te leggen dat u Nederlander wilt worden. Dit heet de optieverklaring.
  • Daarna controleert de gemeente of u voldoet aan alle eisen.
  • Zo ja, dan stuurt zij een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U krijgt daar een optiebevestiging uitgereikt. En u moet de verklaring van verbondenheid afleggen.
  • Daarna wordt u Nederlander.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

  088 043 04 30

  De IND is geopend op werkdagen (maandag tot en met vrijdag).

  Veel vragen worden al beantwoord op de website van de IND. Als u er daar niet uitkomt, kunt u uw vraag stellen via Twitter (@IND_NL), het e-mailformulier of telefonisch. Ook kunt u langskomen bij 1 van de kantoren van de IND.