Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie

Product informatie

  Inleiding

  Als vreemdeling kunt u zich laten naturaliseren om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Een verzoek hiervoor dient u in bij de gemeente. De Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) neemt de beslissing.

  Omschrijving

  Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De optieprocedure is de snelste manier, maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. 

  Een naturalisatieverzoek dient u in bij de gemeente. De gemeente vertelt u onder andere of u uw oude nationaliteit kunt houden.

  Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? U wordt uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie. U krijgt dan het naturalisatiebesluit.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het voldoen aan naturalisatie zijn onder andere:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft 5 jaar voor het verzoek zonder pauze en met een geldige verblijfsvergunning  gewoond in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba..
  • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
  • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
  • U vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.

  Er zijn uitzonderingen op de termijn van 5 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

  Kinderen kunnen tot en met 15 jaar met hun ouders mee-naturaliseren. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

  • Op het moment van de aanvraag wonen uw kinderen in Nederland.
  • Uw kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.

  Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond. 

  Kosten

  Voor de naturalisatieprocedure moet u betalen.

  • Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is € 866,00.
  • Voor een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) is het bedrag € 1105,00
  • Voor een minderjarige zijn de kosten € 128,00.

  Er zijn verlaagde tarieven voor personen die staatloos zijn of een verblijfsvergunning asiel hebben:

  • Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is € 644,00.
  • Voor een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) is het bedrag € 884,00.

  (tarieven 2018)

  Termijn

  Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is maximaal 1 jaar nodig.

  De procedure bestaat uit 3 delen: een deel bij de gemeente, een deel bij de IND en een derde deel bij de gemeente voor de naturalisatieceremonie.

  Meenemen

  Zo dient u een naturalisatieverzoek in:

  • U gaat naar de gemeente.
  • U levert aan:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • uw geldige verblijfsdocument
   • uw geboorteakte
   • uw huwelijksakte (alleen als u in het buitenland getrouwd bent)
   • uw inburgeringsdiploma
   • eventueel een rapport van eerste of nader gehoor
  • U betaalt bij de aanvraag.

  De gemeente stelt daarna een advies op. Dit stuurt zij samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing.

  Als de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moeten sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten.

  Adressen

  Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

  088 043 04 30

  De IND is geopend op werkdagen (maandag tot en met vrijdag).

  Veel vragen worden al beantwoord op de website van de IND. Als u er daar niet uitkomt, kunt u uw vraag stellen via Twitter (@IND_NL), het e-mailformulier of telefonisch. Ook kunt u langskomen bij 1 van de kantoren van de IND. 

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.