Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie

Product informatie

  Inleiding

  Als vreemdeling kunt u zich laten naturaliseren om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Een verzoek hiervoor dient u in bij de gemeente. De Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) neemt de beslissing.

  Omschrijving

  Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De optieprocedure is de snelste manier, maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. 

  Een naturalisatieverzoek dient u in bij de gemeente. De gemeente vertelt u onder andere of u uw oude nationaliteit kunt houden.

  Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? De gemeente nodigt u uit voor een naturalisatieceremonie. U krijgt dan het naturalisatiebesluit.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het voldoen aan naturalisatie zijn onder andere:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft 5 jaar voor het verzoek zonder pauze en met een geldige verblijfsvergunning  gewoond in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba..
  • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
  • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
  • U vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.

  Er zijn uitzonderingen op de termijn van 5 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

  Kinderen kunnen tot en met 15 jaar met hun ouders mee-naturaliseren. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

  • Op het moment van de aanvraag wonen uw kinderen in Nederland.
  • Uw kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.

  Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond. 

  Kosten

  Voor de naturalisatieprocedure moet u betalen.

  • Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is € 945,00.
  • Voor een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) is het bedrag € 1206,00
  • Voor een minderjarige zijn de kosten € 139,00.

  Er zijn verlaagde tarieven voor personen die staatloos zijn of een verblijfsvergunning asiel hebben:

  • Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is € 703,00.
  • Voor een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) is het bedrag € 965,00.

  (tarieven 2022)

  Termijn

  Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is maximaal 1 jaar nodig.

  De procedure bestaat uit 3 delen: een deel bij de gemeente, een deel bij de IND en een derde deel bij de gemeente voor de naturalisatieceremonie.

  Aanpak

  Zo dient u een naturalisatieverzoek in:

  • U gaat naar de gemeente.
  • U levert aan:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • uw geldige verblijfsdocument
   • uw geboorteakte
   • uw huwelijksakte (alleen als u in het buitenland getrouwd bent)
   • uw inburgeringsdiploma
   • eventueel een rapport van eerste of nader gehoor
  • U betaalt bij de aanvraag.

  De gemeente stelt daarna een advies op. Dit stuurt zij samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing.

  Aktes uit een land binnen de Europese Unie:

  • U moet voor iedere akte ook een meertalig modelformulier hebben.

  Aktes uit een land buiten de Europese Unie:

  • Als de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moet u sommige buitenlandse documenten laten legaliseren of ze moeten een apostille bevatten.

  Meer informatie over het gebruik van aktes uit het buitenland leest u op Nederlandwereldwijd.nl.

  Adressen

  Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

  088 043 04 30

  De IND is geopend op werkdagen (maandag tot en met vrijdag).

  Veel vragen worden al beantwoord op de website van de IND. Als u er daar niet uitkomt, kunt u uw vraag stellen via Twitter (@IND_NL), het e-mailformulier of telefonisch. Ook kunt u langskomen bij 1 van de kantoren van de IND.