Ontheffing aanvragen voor inburgeringscursus

Product informatie

  Inleiding

  U kunt een ontheffing aanvragen voor de inburgeringscursus als u al voldoende bent ingeburgerd. Deze vraagt u aan bij DUO, Servicecentrum Inburgering (DUO).

  Omschrijving

  U bent als nieuwkomer verplicht om in te burgeren. Misschien kunt u niet inburgeren of bent u al voldoende ingeburgerd. Vraag dan om een ontheffing. Dit betekent dat u toestemming heeft om niet in te burgeren.

  U kunt geen ontheffing aanvragen als u niet kunt lezen of schrijven (analfabetisme).

  U vraagt de ontheffing aan bij de ISD

  Aanpak

  De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

  • U bent ernstig ziek of heeft een geestelijke of lichamelijke beperking.
  • U heeft aantoonbaar uw best gedaan, maar u heeft uw examen niet gehaald.

  U kunt ook een ontheffing aanvragen als u voldoende bent ingeburgerd. U bent voldoende ingeburgerd als u:

  • al 10 jaar of meer onafgebroken in Nederland woont, of
  • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet, en
  • de Nederlandse taal goed spreekt

  Meenemen

  Zo vraagt u ontheffing aan voor de inburgeringscursus:

  • U neemt contact op met DUO.

  Als u ernstig ziek bent of een geestelijke of lichamelijke beperking heeft, levert u bij uw aanvraag aan:

  Als u aantoonbaar uw best heeft gedaan maar het examen niet heeft gehaald, levert u bij uw aanvraag aan:

  Als u voldoende bent ingeburgerd, levert u bij uw aanvraag aan:

  • een ingevuld ‘Aanvraagformulier ontheffing inburgeringsplicht op grond van aantoonbaar voldoende ingeburgerd’
  • een ingevulde werkgeversverklaring

  Mogelijk heeft u vóór 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren en is vóór deze datum uw verblijfsvergunning afgegeven. Dan valt u nog onder de oude regels. U vraagt dan de ontheffing aan bij de gemeente.

  Adressen

  DUO - inburgeren

  Postbus 764

  9700 AT Groningen

  (050) 599 96 00

  Wilt u bellen met DUO? Dat kan elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

  ISD Brabantse Wal

  Postbus 35

  Peter Vineloolaan 4

  4600 AA Bergen op Zoom

  14 0164

  fax: 0164 24 53 56

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.