Overtreding milieuregels melden

Product informatie

  Inleiding

  Als u denkt dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

  Omschrijving

  U kunt bijvoorbeeld melden dat ergens:

  • illegaal afval is gestort
  • de bodem is vervuild
  • stankoverlast is
  • geluidsoverlast is

  U kunt dan een klacht indienen bij de gemeente (tijdens kantooruren). Buiten kantooruren kunt u bij overlast een milieuklacht indienen bij de Milieuklachtencentrale via deze link of via telefoonnummer 073-6812821

   

  Aanpak

  Daarna kijkt de gemeente of de milieuregels worden overtreden. Als dat zo is, kan de gemeente maatregelen nemen tegen het bedrijf of particulier die de milieuregels heeft overtreden.

  Termijn

  Binnen 5 dagen krijgt u van de gemeente bericht wat er met uw klacht is gedaan.

  Contact

  Een klacht wordt behandeld door de instantie die bevoegd is hiertegen op te treden.

  Meenemen

  Zo dient u een klacht in:

  • U neemt contact op met de overheidsinstantie die mag handhaven. Dit kan de gemeente zijn.
  • U geeft door:
   • uw naam, adres en woonplaats
   • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
   • een duidelijke omschrijving van de overtreding
   • eventuele foto’s of tekeningen

   

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie