Politieke partij of groepering registreren voor verkiezingen

Product informatie

  Inleiding

  Een politieke partij of groepering moet zich registeren als het onder een bepaalde naam wil meedoen aan de verkiezingen.

  Omschrijving

  Nieuwe politieke partijen of groeperingen kunnen zich registreren bij:

  • het centraal stembureau van de provincie (voor provinciale statenverkiezingen)
  • het waterschap (voor waterschapsverkiezingen)
  • de Kiesraad (voor Europees Parlementsverkiezingen)

  Als u aan alle voorwaarden voldoet, mag u een kandidatenlijst inleveren.

  Wetgeving

  Aanpak

  De voorwaarden voor het registreren van een partij of groepering voor de verkiezingen zijn:

  Registratie van een partij of groepering is niet verplicht. Een politieke partij of groepering kan ook meedoen aan de verkiezingen met een blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer en geen naam boven aan de kandidatenlijst van de partij of groepering en het stembiljet.

  De Kiesraad houdt een register voor het Europees Parlement bij. Hierin staan de geregistreerde namen van politieke partijen en groeperingen voor het Europees Parlement.

  Kosten

  De waarborgsom voor de registratie van een partij of groepering is:

  • voor de provinciale staten: € 225,-
  • voor het algemeen bestuur van een waterschap: € 225,-
  • voor het Europees Parlement: € 450,-

  De waarborgsom wordt terugbetaald als een geldige kandidatenlijst is ingeleverd.

  Let op

  U kunt een politieke partij of groepering registreren voor deze verkiezingen in 2019:

  • provinciale statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen: niet meer mogelijk
  • Europees Parlementsverkiezingen: tot en met uiterlijk 26 februari 2019

  Meenemen

  Registratie voor de provinciale statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen is niet meer mogelijk. 

  Zo registreert u uw politieke partij of groepering:

  • U neemt contact op met de instantie waar u zich moet inschrijven.
  • U geeft door:
   • een registratieverzoek
   • de statuten
   • een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
   • een bewijs van betaling van de waarborgsom
   • een verklaring van de partij of groepering, waarin zij een gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde aanwijst. Deze mogen de inleveraars van kandidatenlijsten machtigen om de naam van de politieke partij of groepering boven de lijst te plaatsen.