Politieke partij of groepering registreren voor verkiezingen

Product informatie

  Inleiding

  Een politieke partij of groepering moet zich registeren als het onder een bepaalde naam wil meedoen aan de verkiezingen.

  Omschrijving

  Nieuwe politieke partijen of groeperingen kunnen zich registreren bij:

  • het centraal stembureau van de provincie (voor provinciale statenverkiezingen)
  • het waterschap (voor waterschapsverkiezingen)
  • de Kiesraad (voor Europees Parlementsverkiezingen)

  Als u aan alle voorwaarden voldoet, mag u een kandidatenlijst inleveren.

  Wetgeving

  Aanpak

  De voorwaarden voor het registreren van een partij of groepering voor de verkiezingen zijn:

  Registratie van een partij of groepering is niet verplicht. Een politieke partij of groepering kan ook meedoen aan de verkiezingen met een blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer en geen naam boven aan de kandidatenlijst van de partij of groepering en het stembiljet.

  De Kiesraad houdt een register voor het Europees Parlement bij. Hierin staan de geregistreerde namen van politieke partijen en groeperingen voor het Europees Parlement.

  Kosten

  De waarborgsom voor de registratie van een partij of groepering is:

  • voor de provinciale staten: € 225,-
  • voor het algemeen bestuur van een waterschap: € 225,-
  • voor het Europees Parlement: € 450,-

  De waarborgsom wordt terugbetaald als een geldige kandidatenlijst is ingeleverd.

  Let op

  Registratie van een politieke partij of groepering voor de verkiezingen in 2019 is niet meer mogelijk. 

  Meenemen

  Registratie voor de provinciale statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen is niet meer mogelijk. Ook voor de verkiezingen voor het Europees Parlement is registratie niet meer mogelijk.