Rampenbestrijdingsplan

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u informatie over rampenbestrijdingsplannen en het voorkomen van rampen en crisissen? Neem dan contact op met uw veiligheidsregio.

  Omschrijving

  U kunt een veiligheidsregio om informatie vragen over rampenbestrijdingsplannen en het voorkomen van branden, rampen en crisissen.

  Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. In een veiligheidsregio werken brandweer, gemeente, politie en de medische hulpverlening samen. Veiligheidsregio’s bestrijden rampen en ongevallen. Ook zorgen ze voor crisisbeheersing.

  Een veiligheidsregio maakt rampenbestrijdingsplannen op voor bedrijven en instellingen. In een rampenbestrijdingsplan staan in ieder geval:

  • welke personen en instanties betrokken zijn bij rampenbestrijding
  • welke maatregelen genomen moeten worden bij rampenbestrijding en door wie
  • welke maatregelen genomen moeten worden bij het informeren van de bevolking over de rampenbestrijding en door wie

  Er zijn bijvoorbeeld rampenbestrijdingsplannen voor chemische bedrijven, ziekenhuizen, vliegvelden of voor een overstroming door een dijkdoorbraak.

  Meenemen

  Zo vraagt u informatie over rampenbestrijdingsplannen en het voorkomen van rampen en crisissen.

  • U neemt contact op met de veiligheidsregio waarin u woont of waarin uw bedrijf gevestigd is.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl