Registreren en aangifte doen van een levenloos geboren kind

Product informatie

  Inleiding

  Als uw kind levenloos geboren is, doet u aangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind geboren is. U krijgt van de gemeente een akte van geboorte (levenloos). U kunt uw kind ook registeren in de basisregistratie personen (BRP). Dit doet u bij de gemeente waar u woont.

  Omschrijving

  Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, moet u aangifte doen bij de gemeente. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken mag u aangifte doen. Dit doet u bij de gemeente waar uw kind geboren is.

  De gemeente maakt een akte van geboorte (levenloos) op. Dit is een officieel bewijs dat uw kind ter wereld is gekomen. De akte van geboorte (levenloos) wordt ingeschreven in het overlijdensregister van de burgerlijke stand en niet in het geboorteregister.

  U kunt uw kind ook inschrijven in de basisregistratie personen (BRP). U registreert uw kind in de gemeente waar u woont. Uw kind wordt dan bij uw naam in de BRP gezet. Beide ouders kunnen dit doen. De registratie gebeurt niet automatisch als u aangifte doet. Ook een kind dat al eerder levenloos geboren is, kunt u inschrijven in de BRP.

  Aanpak

  Aangifte doen mag door:

  • de vader
  • de moeder
  • medewerker van het ziekenhuis
  • de uitvaartverzorger
  • anderen die weten van het overlijden

  U kunt uw levenloos geboren kind registreren in de basisregistratie personen (BRP) als u:

  • op het moment van geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de BRP
  • sinds 1 oktober 1994 een periode in Nederland heeft gewoond 

  Termijn

  Is uw kind levenloos geboren na een zwangerschap van 24 weken of meer? Dan mag u uw kind pas begraven of cremeren na de aangifte. U mag een overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren.

  Deze termijn geldt niet voor kinderen die eerder dan 24 weken zwangerschap levenloos geboren zijn.

  Meenemen

  De begrafenisondernemer kan de aangifte online doen. Zo doet u zelf aangifte van uw levenloos geboren kind:

  • U doet de aangifte bij de gemeente waar uw kind geboren is.
  • U heeft nodig:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • de verklaring van de arts van het overlijden van uw kind

  Is uw kind in dezelfde gemeente geboren als waar u woont? Dan kunt u de aangifte en registratie van uw levenloos geboren kind tegelijk bij de gemeente doen. U kunt de registratie in de basisregistratie personen (BRP) ook later doen.

  Zo schrijft u uw levenloos geboren kind in de BRP in:

  • U gaat naar de gemeente waar u woont.
  • U neemt in ieder geval mee:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • een officiële akte waaruit blijkt dat uw kind levenloos is geboren

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.