Stemmen in andere gemeente voor verkiezingen

Product informatie

  Inleiding

  U heeft een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente in uw provincie of waterschap wilt stemmen dan waar u staat ingeschreven. U vraagt de kiezerspas aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

  Omschrijving

  Bij verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen mag u ook in een andere gemeente in uw provincie of waterschap stemmen dan waar u staat ingeschreven. Bijvoorbeeld in de gemeente waar u werkt. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig.

  Voorwaarden

  Dit zijn de voorwaarden voor het aanvragen van een kiezerspas:

  • U mag stemmen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten of het waterschap.
  • U heeft een identiteitsbewijs.
  • Uw identiteitsbewijs is op 15 maart niet langer dan 5 jaar verlopen.

  Let op

  Let op! De grenzen van de provincie zijn niet dezelfde als van het waterschap. Een kiezerspas vraagt u, bij voorkeur, digitaal aan . Dit kan tot vrijdag 10 maart 2023. Of u kunt tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023 tot 12.00 uur met uw stempas naar het gemeentehuis gaan. Maak hiervoor wel eerst een afspraak.

  Contact

  Meer informatie over het stemmen kunt u vinden op www.elkestemtelt.nl. Heeft u andere vragen over deze verkiezingen? Mail dan naar verkiezingen@gemeente-steenbergen.nl

  Aanpak

  De kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u op 30 januari 2023 staat ingeschreven.

  Zo vraagt u een kiezerspas schriftelijk aan:

  • Vul het aanvraagformulier voor een kiezerspas in.
  • Stuur het formulier op naar de gemeente.
  • Het formulier moet uiterlijk 10 maart bij de gemeente zijn.
  • Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur de stempas dan mee.

  U kunt ook langskomen bij de gemeente.

  • Kom uiterlijk 14 maart om 12.00 uur naar de gemeente.
  • U neemt mee:
   • uw stempas (als u die al heeft ontvangen)
   • uw identiteitsbewijs

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.