Stemmen in het buitenland

Product informatie

  Inleiding

  Woont u in het buitenland en staat u daar ook ingeschreven? Dan kunt u nog wel stemmen voor verkiezingen. U moet zich hiervoor eenmalig registreren bij de gemeente Den Haag.

  Omschrijving

  Als u in het buitenland woont en daar staat ingeschreven, kunt u nog wel stemmen. U mag dan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen en voor het Europees Parlement.

  Om te kunnen stemmen meldt u zich eenmalig aan als kiezer buiten Nederland bij de gemeente Den Haag. Hierna ontvangt u voor iedere verkiezing de juiste documenten. U kunt dan op de volgende manieren stemmen:

  • per brief
  • met een schriftelijke volmacht
  • met een kiezerspas als u op de dag van de stemming in Nederland bent

  Woont u in een ander land van de Europese Unie en staat u daar ingeschreven? Dan kunt u ook in dat land stemmen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. U moet zich dan wel registeren in het land waarin u woont.

  Staat u nog wel ingeschreven in Nederland, maar bent u tijdens de Europees Parlementsverkiezingen tijdelijk in het buitenland? Kijk dan voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het registreren als kiezer in het buitenland zijn:

  • u bent Nederlander
  • u bent niet uitgesloten van het kiesrecht
  • u bent niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente
  • u bent 17 jaar of ouder. U kunt pas stemmen voor de verkiezingen als u 18 jaar of ouder bent

  Let op

  Op 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Woont u in het buitenland? U kunt zich niet meer registreren voor de Europees Parlementsverkiezingen van 2019. 

  Meenemen

  Bent u geregistreerd als kiezer buiten Nederland? Dan ontvangt u voor iedere verkiezing automatisch uw briefstembewijs en het stembiljet.

  Zo stemt u per brief:

  • U vult het stembiljet in.
  • U doet het stembiljet in de retourenvelop, samen met:
   • uw briefstembewijs
   • een kopie van uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart.
  • Frankeer de retourenvelop.
  • Stuur de retourenvelop naar een briefstembureau. Of breng uw brief daar persoonlijk langs.
  • Voor de Europees Parlementsverkiezingen moet de brief uiterlijk op 23 mei 2019 om 15:00 uur zijn ontvangen.

  Heeft u een kiezerspas aangevraagd? U kunt met een kiezerspas in elk stembureau in Nederland stemmen.