Stemmen voor verkiezingen

Product informatie

  Inleiding

  Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor kunt u stemmen bij een stembureau.

  Omschrijving

  U kunt stemmen bij een stembureau in uw gemeente. Dat is de gemeente waar u op 31 januari 2022 staat ingeschreven. Houd u bij het stemmen aan de basisregels tegen corona.

  U kunt stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022. U kunt stemmen tot 21.00 uur. Als u om 21.00 uur in de rij staat, mag u nog stemmen.

  Kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen. Diegene stemt dan namens u. Woont u in het buitenland? Dan kunt u ook per brief stemmen.

  Aanpak

  U mag stemmen bij een stembureau in uw gemeente als u:

  • Nederlander bent
  • staat ingeschreven bij uw gemeente
  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

  Meenemen

  Zo stemt u bij een stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen:

  • Houd u aan de basisregels tegen corona.
  • Ga naar een stembureau in uw gemeente.
  • Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee.
  • U gaat in uw eentje een stemhokje in. Heeft u een lichamelijke beperking? Dan mag iemand u helpen in het stemhokje.
  • Maak het vakje rood voor de naam van degene waar u op wilt stemmen. Of laat alle vakjes leeg als u blanco stemt. Schrijf niet op het stembiljet.
  • Heeft u het verkeerde vakje ingevuld? Vraag om een nieuw stembiljet.
  • Vouw het stembiljet dicht en lever het in.