Stempas voor verkiezingen aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Als u mag stemmen voor de verkiezingen, ontvangt u een stempas thuis. Neem de stempas en uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau.

  Omschrijving

  In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U kunt hiervoor stemmen op 14, 15 en 16 maart 2022. U heeft een stempas nodig om te stemmen. U krijgt de stempas thuisgestuurd. De stempas wordt naar het adres gestuurd waar u op 31 januari 2022 staat ingeschreven.

  U ontvangt de stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen uiterlijk 2 maart 2022.

  Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? Vraag een vervangende stempas aan.

  Aanpak

  U krijgt een stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen als u:

  • Nederlander bent
  • staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

  Meenemen

  Zo vraagt u een nieuwe stempas aan voor de gemeenteraadsverkiezingen:

  • Vraag de stempas schriftelijk aan bij de gemeente. Dit is de gemeente waar u op 31 januari 2022 staat ingeschreven.
  • Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
  • De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk 11 maart 2022 hebben ontvangen.

  U kunt ook langskomen bij de gemeente om een nieuwe stempas aan te vragen. Dit kan tot uiterlijk 11 maart 17:00 uur. Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen.

  Digitaal aanvragen kan ook.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.