Subsidie aanvragen voor maatschappelijke instelling

Product informatie

  Omschrijving

  Instellingen en organisaties die zich inzetten voor anderen kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente. Zo kunt u bijvoorbeeld subsidie krijgen als u voorzieningen biedt waarmee mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Of als u mensen helpt om beter mee te doen in de samenleving.

  Indien u overweegt een aanvraag in te dienen, kunt u altijd telefonisch extra informatie inwinnen bij de afdeling Beleid. Het telefoonnummer is 14 0167

  Aanpak

  Krijgt u subsidie, dan verwacht de gemeente openheid van zaken. Bijvoorbeeld inzicht in uw boekhouding.

  Termijn

  De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

  Contact

  U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Die bepaalt aan de hand van het sociaal-cultureel beleid of u een toelage krijgt en in welke vorm. U kunt alleen subsidie aanvragen voor het volgende kalenderjaar.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Meer informatie