Subsidie aanvragen voor maatschappelijke zorg

Product informatie

  Omschrijving

  De gemeente geeft subsidie aan instellingen en organisaties die maatschappelijke zorg bieden, zoals maatschappelijk werk.

  Biedt uw organisatie maatschappelijke zorg? Kijk in de gemeentelijke verordening of u een subsidie kunt aanvragen voor dit werk. 

  Er zijn verschillende categorie├źn subsidies die door de gemeente in de subsidieverordening kunnen worden beschreven:

  • Waarderingssubsidie: een subsidie die de gemeente verstrekt als waardering voor het uitvoeren van activiteiten. De gemeente verstrekt deze subsidie als het uitvoeren van de activiteiten belangrijk is. De subsidie wordt direct definitief toegekend in de vorm van een vast bedrag.
  • Budgetsubsidie: de verleende subsidie is gelijk aan de definitieve subsidie als de gesubsidieerde prestatie binnen de door de gemeente gestelde voorwaarden is geleverd.
  • Incidentele subsidie: een subsidie die de gemeente verstrekt voor eemalige activiteiten.
  • Jubileumsubsidie: een subsidie die de gemeente verstrekt aan een instelling ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan of een veelvoud daarvan.
  • Startsubsidie: een subsidie die de gemeente verstrekt om een instelling de gelegenheid te geven te starten met nieuwe activiteiten. De subsidie geldt als tegemoetkoming in de oprichtingskosten van een instelling. Het gaat hierbij om de notariskosten voor het opstellen van de statuten en de kosten van de Kamer van Koophandel.
  • Doelgroepensubsidie: een subsidie die de gemeente aan een instelling toekent voor een activiteit die zich richt op de maatschappelijke deelnamebevordering van de specifieke doelgroepen van het welzijnsbeleid van de gemeente Steenbergen.

  Aanpak

  Het is mogelijk dat uw aanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet, maar dat er geen budget meer is voor uw subsidie.

  Contact

  U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Die bepaalt aan de hand van het sociaal-cultureel beleid of u een toelage krijgt en in welke vorm.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Meer informatie