Subsidie voor ouderenorganisaties aanvragen

Product informatie

  Omschrijving

  De gemeente geeft subsidie aan organisaties die zich inzetten voor ouderen. Organiseert uw organisatie activiteiten voor ouderen? U kunt bijvoorbeeld subsidie krijgen voor sport en beweging, gezamenlijke maaltijden of ontmoetingsmiddagen. Of u subsidie krijgt, is afhankelijk van het beleid van de gemeente. De gemeente bepaalt ook welke soort subsidie u krijgt.

  Indien u overweegt een aanvraag in te dienen, kunt u altijd telefonisch extra informatie inwinnen bij de afdeling Beleid. Het telefoonnummer is 14 0167.

  Aanpak

  Het is mogelijk dat uw aanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet, maar dat er geen budget meer is voor uw subsidie.

  Termijn

  De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

  Contact

  U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

   

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Meer informatie