Tijdelijke lening bedrijfskapitaal aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Bent u ondernemer en heeft u financiële problemen door het coronavirus? Dan kunt u een tijdelijke lening voor extra bedrijfskapitaal aanvragen. U vraagt dit aan bij de gemeente waar u woont.

  Omschrijving

  Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kunt u geld lenen voor extra bedrijfskapitaal. Kijk of u aan de huidige voorwaarden (Tozo 4) voldoet.

  • U betaalt geen rente tot 1 juli 2021.
  • U begint vanaf 1 juli 2021 met terugbetalen. 
  • U betaalt de lening in 3,5 jaar terug. 

  Vanaf 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 kunt u Tozo 4 aanvragen. 

  Woont u in 1 van deze Europese landen of in Zwitserland? En heeft u een bedrijf in Nederland? Dan vraagt u de lening voor extra bedrijfskapitaal aan bij de gemeente Maastricht.

  Kijk voor andere maatregelen voor ondernemers op de websites van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en op het Ondernemersplein.

  Aanpak

  U kunt op de website KrijgikTozo.nl een aantal vragen beantwoorden. U krijgt dan een advies of u de tijdelijke lening voor bedrijfskapitaal kunt aanvragen.

  De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van de lening (Tozo 4) zijn:

  • U kunt uw zakelijke rekeningen of andere vaste kosten voor uw bedrijf niet meer betalen door het coronavirus.
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • U bent voor 17 maart 2020 begonnen met uw onderneming.
  • U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst.
   • Begon u na 1 januari 2019 met uw bedrijf? Dan moet u gemiddeld 23,5 uur per week voor uw bedrijf gewerkt hebben.
  • U krijgt nog geen Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).
  • Er is geen sprake van surseance van betaling of een faillissement. Dat geldt voor uzelf, maar ook voor uw onderneming en de vennoten waarmee u samenwerkt.
  • U heeft nog niet eerder een tijdelijke lening bedrijfskapitaal aangevraagd. Of u heeft nog niet het maximale bedrag van € 10.157 als lening ontvangen.

  Let op

  Voor het aanvragen van de Tozo hoeft u geen kosten te maken. Er zijn bedrijven die hulp aanbieden bij het aanvragen van de Tozo. Dit is meestal niet gratis. Lukt het u niet zelf? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag. Heeft u sneller geld nodig om van te leven? Neem contact op met de gemeente.

  Meenemen

  Zo vraagt u de tijdelijke lening voor bedrijfskapitaal (Tozo 4) aan:

  • Controleer of u voldoet aan de voorwaarden om de lening te krijgen.
  • U doet uw aanvraag bij de gemeente waar u woont.
  • U heeft onder andere nodig:
   • gegevens over uw bedrijf, zoals uw KvK-nummer en uw meest recente jaarrekening
   • gegevens over uw inkomen en vermogen
   • laatste bankafschrift van de rekening waarop u de lening wilt ontvangen
   • een kopie van uw paspoort of identiteitskaart (ook van uw eventuele partner)
  • U legt uit waarom u de lening nodig heeft. 

  Ontving u al een lening vanuit Tozo 3? Dan kunt u een verkorte aanvraag doen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.