Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een laag inkomen door het coronavirus? En daardoor moeite met het betalen van uw woonkosten? Dan kunt u de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) aanvragen bij de ISD Brabantse Wal.

  Omschrijving

  Door het coronavirus heeft u misschien minder inkomsten. Daardoor heeft u moeite met het betalen van de huur of hypotheek van uw huis. Of de kosten van elektriciteit en water. Daarom is er de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Dit is een uitkering om u te helpen bij uw woonkosten.

  Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

  De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw situatie. De gemeente kijkt hiervoor naar:

  • de hoogte van uw (woon)kosten, na aftrek van eventuele huur- of woonkostentoeslag;

  • uw inkomen op dit moment;

  U krijgt de TONK-uitkering maximaal 6 maanden: van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Korter kan ook. Deze uitkering wordt in 1 bedrag, éénmalig aan u verstrekt.

  Krijgt u een TONK-uitkering en verandert er iets in uw situatie? Geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente. Bijvoorbeeld als uw inkomsten veranderen. Of als u verhuist of gaat samenwonen.

  Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het aanvragen van de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) zijn onder andere:

  • U heeft in januari of februari 2021 ten minste 25 % minder inkomen ten opzichte van januari of februari 2020.
  • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
  • U heeft als inwoner van Steenbergen op dit moment als alleenstaande minder dan € 31.340,00 en indien u een huishouden vormt met een partner en/of kinderen € 62.680,00 aan beschikbaar vermogen. Het begrip vermogen gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren), en de waarde van beleggingen of cryptovaluta zoals bijvoorbeeld bitcoins.

   Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.

  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
  • De kosten van uw huur of hypotheekrente en de rekeningen voor gas, water- en elektriciteit en dergelijke bedragen samen minimaal 40% voor een alleenstaande en 35 % bij een partnerschap, van uw inkomen op dit moment.

  Let op

  Doe uw aanvraag online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Meenemen

  Zo vraagt u de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) aan:

  • Vul het aanvraagformulier TONK in. Het aanvraagformulier treft u op de volgende link https://steenbergen.antwoordop.nl/bijstand/494200-covid-19
  • Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee.
  • U moet het formulier inclusief de bewijsstukken per post te sturen naar ISD Brabantse Wal, Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom.
  • Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u zo snel mogelijk bericht over uw aanvraag.
  • U kunt uw aanvraag indienen vanaf maandag 1 maart 2021 !

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie