Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een laag inkomen door het coronavirus? En daardoor moeite met het betalen van uw woonkosten? Dan kunt u de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) aanvragen bij de ISD Brabantse Wal. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, zijn in mei versoepeld, zodat meer inwoners recht hebben op deze regeling.

  Omschrijving

  Door het coronavirus heeft u misschien minder inkomsten. Daardoor heeft u moeite met het betalen van de huur of hypotheek van uw huis. Of de kosten van elektriciteit en water. Daarom is er de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Dit is een uitkering om u te helpen bij uw woonkosten. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, zijn in mei versoepeld.

  Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

  Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

  De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw situatie. De gemeente kijkt hiervoor naar:

  • de hoogte van uw (woon)kosten, na aftrek van eventuele huur- of woonkostentoeslag;

  • uw inkomen op dit moment;

  U kunt de TONK-uitkering in de periode maart 2021 tot en met juni 2021 aanvragen.

  Deze uitkering wordt in 1 bedrag, éénmalig aan u verstrekt.

  Krijgt u een TONK-uitkering en verandert er iets in uw situatie? Geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente. Bijvoorbeeld als uw inkomsten veranderen. Of als u verhuist of gaat samenwonen.

  Aanpak

  U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U heeft in januari, februari, maart of april 2021 ten minste 25% minder inkomen ten opzichte van januari 2020.
  • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
  • U heeft als inwoner van Steenbergen op dit moment als alleenstaande minder dan € 31.340,00 en indien u een huishouden vormt met een partner en/of kinderen € 62.680,00 aan beschikbaar vermogen. Het begrip vermogen gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren), en de waarde van beleggingen of cryptovaluta zoals bijvoorbeeld bitcoins.
  • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
  • Het percentage van de inkomsten besteed aan woonlasten is verlaagd naar 25% (was 35%)
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.

   

  Let op

  Doe uw aanvraag online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Meenemen

  Zo vraagt u de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) aan:

  • Vul het aanvraagformulier TONK in. Het aanvraagformulier treft u op de volgende link https://steenbergen.antwoordop.nl/bijstand/494200-covid-19
  • Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee.
  • U moet het formulier inclusief de bewijsstukken per post te sturen naar ISD Brabantse Wal, Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom.
  • Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u zo snel mogelijk bericht over uw aanvraag.
  • U kunt de TONK-uitkering in de periode maart 2021 tot en met juni 2021 aanvragen.

  Heeft u TONK reeds aangevraagd vóór 25 mei, heeft u een vergoeding gekregen, maar heeft u misschien recht op een hogere vergoeding? Of heeft u TONK aangevraagd, maar kreeg u een afwijzing en komt u misschien nu wel in aanmerking voor TONK? Dan hoeft zelf niets te doen. Wij regelen dit voor u.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Informatie