Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Product informatie

  Inleiding

  Bent u ondernemer en heeft u financiële problemen door het coronavirus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen. U vraagt dit aan via de tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo

  Omschrijving

  Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum.

  Vanaf 1 april 2020 tot en met 30 juni 2021 gelden deze regels voor de uitkering (Tozo 4):

  • U krijgt maximaal € 1536,34 netto per maand (tarief 2021). De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en uw huishouden.
  • Het inkomen van uw partner telt mee in de beoordeling van uw aanvraag. Als het inkomen van uw huishouden hoger is dan het sociaal minimum, krijgt u geen Tozo.
  • U hoeft de uitkering niet terug te betalen.
  • U kunt de uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf de vorige maand. Voorbeeld: u vraagt op 15 mei 2021 Tozo aan. Dan kunt u de uitkering krijgen vanaf 1 april 2021.
  • U geeft aan voor hoeveel maanden u de uitkering nodig heeft.

  Krijgt u Tozo en verandert er iets in uw situatie? Geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente. Bijvoorbeeld als uw inkomsten veranderen. De gemeente berekent het bedrag van uw uitkering dan opnieuw. Als u te veel heeft gehad, dan betaalt u dat terug.

  Aanpak

  U kunt op de website KrijgikTozo.nl een aantal vragen beantwoorden. U krijgt dan een advies of u de tijdelijke uitkering kunt aanvragen.

  De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van de uitkering (Tozo 4) zijn:

  • U verliest uw inkomen (of een groot deel daarvan) door het coronavirus.
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • U bent voor 17 maart 2020 begonnen met uw onderneming.
  • U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst.
   • Begon u na 1 januari 2019 met uw bedrijf? Dan moet u gemiddeld 23,5 uur per week voor uw bedrijf gewerkt hebben.
  • U krijgt nog geen Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

  Let op

  De snelbalie ToZo lijkt alleen voor inwoners van Bergen op Zoom, maar is voor alle Brabantse Wal inwoners!

  Voor het aanvragen van de Tozo hoeft u geen kosten te maken. Er zijn bedrijven die hulp aanbieden bij het aanvragen van de Tozo. Dit is meestal niet gratis. Lukt het u niet zelf? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag. Heeft u sneller geld nodig om van te leven? Dan kunt u een voorschot krijgen.

  Meenemen

  Zo vraagt u de tijdelijke uitkering voor ondernemers (Tozo 4) aan:

  • Controleer of u voldoet aan de voorwaarden om de tijdelijke uitkering te krijgen.
  • U doet uw aanvraag bij de gemeente waar u woont.
  • U heeft onder andere nodig:
   • gegevens over uw bedrijf, zoals uw KvK-nummer en uw meest recente jaarrekening
   • gegevens over uw inkomen en vermogen
   • laatste bankafschrift van de rekening waarop u de uitkering wilt ontvangen
   • een kopie van uw paspoort of identiteitskaart (ook van uw eventuele partner)
  • U legt uit waarom u de uitkering nodig heeft. 

  Ontving u al een uitkering uit Tozo 3? Dan kunt u een verkorte aanvraag doen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.