Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Product informatie

  Inleiding

  Bent u ondernemer en heeft u financiële problemen door het coronavirus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen. U vraagt dit aan via de tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo

  Omschrijving

  Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum.

  Dit zijn de regels:

  • U krijgt maximaal € 1503 netto per maand. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en uw huishouden.
  • U hoeft de uitkering niet terug te betalen.

  Als u de uitkering heeft aangevraagd voor 1 juni 2020 (Tozo 1):

  • De regeling werkt terug tot 1 maart 2020.
  • U krijgt de uitkering voor maximaal 3 maanden.
  • Uw vermogen of het inkomen van uw partner tellen niet mee in de beoordeling van uw aanvraag.

  Als u de uitkering aanvraagt van 1 juni tot en met 30 september 2020 (Tozo 2):

  • De regeling werkt terug tot 1 juni 2020.
  • U krijgt de uitkering voor maximaal 4 maanden.
  • Het inkomen van uw partner telt mee in de beoordeling van uw aanvraag. Als het inkomen van uw huishouden hoger is dan het sociaal minimum, krijgt u geen Tozo.

  U kunt ook een tijdelijke lening voor extra bedrijfskapitaal aanvragen. De lening is maximaal € 10.157. U betaalt 2% rente. Dat is een lager rentepercentage dan normaal. Per 1 juni 2020 moet u verklaren dat er geen sprake is van surseance van betaling of een faillissement. Dat geldt voor uzelf, maar ook voor uw onderneming en de vennoten waarmee u samenwerkt.

  Woont u in 1 van deze landen of in Zwitserland? En heeft u een bedrijf in Nederland? Dan kunt u de lening voor extra bedrijfskapitaal aanvragen bij de gemeente Maastricht.

  Er zijn nog meer maatregelen genomen om ondernemers te helpen. Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

  Aanpak

  U kunt op de website KrijgikTozo.nl een aantal vragen beantwoorden. U krijgt dan een advies of u de tijdelijke uitkering of lening kunt aanvragen. De voorwaarden voor beide regelingen zijn niet hetzelfde. Hierdoor kunt u misschien de ene regeling wel aanvragen en de andere niet. 

  De belangrijkste voorwaarden om de tijdelijke uitkering of lening voor ondernemers aan te vragen zijn:

  • U verliest uw inkomen (of een groot deel daarvan) door het coronavirus.
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • U bent voor 17 maart 2020 begonnen met uw onderneming.
  • U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst.
   • Begon u na 1 januari 2019 met uw bedrijf? Dan moet u gemiddeld 23,5 uur per week voor uw bedrijf gewerkt hebben.
  • U krijgt nog geen Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

  Let op

  De snelbalie ToZo lijkt alleen voor inwoners van Bergen op Zoom, maar is voor alle Brabantse Wal inwoners!

  De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd. Per 1 juni 2020 zijn de voorwaarden anders.

  Voor het aanvragen van de Tozo hoeft u geen kosten te maken. Er zijn bedrijven die hulp aanbieden bij het aanvragen van de Tozo. Dit is meestal niet gratis. Lukt het u niet zelf? Of heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag. Heeft u sneller geld nodig om van te leven? Dan kunt u een voorschot krijgen.

  Meenemen

  Zo vraagt u de tijdelijke uitkering voor ondernemers aan:

  • Controleer of u voldoet aan de voorwaarden om de tijdelijke uitkering te krijgen.
  • U doet uw aanvraag bij de gemeente waar u woont.
  • U heeft onder andere nodig:
   • gegevens over uw bedrijf, zoals uw KvK-nummer en uw meest recente jaarrekening
   • gegevens over uw inkomen
   • laatste bankafschrift van de rekening waarop u de uitkering of lening wilt ontvangen
   • een kopie van uw paspoort of identiteitskaart (ook van uw eventuele partner)
  • U legt uit waarom u de uitkering of lening nodig heeft. 

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.