Trouwplannen, melding

Product informatie

  Omschrijving

  Als u met elkaar wilt trouwen, mag u zelf de trouwlocatie kiezen. Meld uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden.

  Doe de melding op z'n vroegst 1 jaar voor uw trouwdag. De melding is namelijk 1 jaar geldig. De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen. Nadat de melding is binnengekomen en compleet is bevonden start er een (wettelijke) termijn van twee weken, na deze periode mag er een huwelijk worden gesloten. Het wordt aanbevolen uw melding zo snel mogelijk in te dienen bij de gemeente waar u wilt trouwen, indien u een bepaalde datum en locatie in gedachten heeft. Zo voorkomt u teleurstelling. Wij adviseren u tenminste 4 maanden voor uw gewenste huwelijksdatum uw melding in te leveren.

  Aanpak

  De gemeente controleert of u:

  • 18 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moeten uw ouders of de rechtbank toestemming geven. Als u een kind heeft of zwanger bent, mag u vanaf 16 jaar trouwen.
  • ongetrouwd bent en ook niet geregistreerd staat als iemands partner.
  • geen directe familie bent van uw partner (geen ouder of kind, geen grootouder of kleinkind, geen broer of zus en geen halfbroer of halfzus).
  • onder curatele staat. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Contact

  U doet een schriftelijke melding bij de gemeente waarin u wilt trouwen. 

  Ook is er de mogelijkheid om op afspraak persoonlijk de melding in te leveren.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl