Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen

Product informatie

  Inleiding

  Bent u zelfstandig ondernemer en stopt u met uw bedrijf? Met de IOAZ-uitkering kunt u uw inkomen aanvullen. Vraag de IOAZ aan bij de gemeente. U doet dit voordat u stopt met uw bedrijf.

  Omschrijving

  IOAZ staat voor inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen. De IOAZ-uitkering vult het inkomen aan van zelfstandige ondernemers die stoppen met hun bedrijf. Hoe hoog uw IOAZ-uitkering wordt, hangt af van:

  • uw inkomen
  • het inkomen van uw partner
  • uw eigen vermogen
  • het pensioen dat u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd

  Als u met meer mensen in huis woont is uw uitkering lager. U kunt dan de kosten voor levensonderhoud namelijk delen. Dit geldt niet voor thuiswonende kinderen jonger dan 21 jaar, studenten en huurders.

  Gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen komen soms ook in aanmerking voor de IOAZ-uitkering.

  Aanpak

  De voorwaarden voor de IOAZ-uitkering zijn:

  • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd.
  • U stopt binnen 1,5 jaar met uw onderneming.
  • Uw bedrijf voldeed elk jaar aan het urencriterium van de belastingdienst.
  • De winst van uw bedrijf was de laatste 3 jaar lager dan € 23.938 bruto per jaar.
  • U verwacht dat uw inkomen in de toekomst lager wordt dan €25.433 bruto per jaar.
  • U werkt:
   • minstens 10 jaar als zelfstandige in Nederland, of
   • de laatste 3 jaar als zelfstandige en daarvoor 7 jaar in loondienst in Nederland.

  Meenemen

  Doe uw aanvraag maximaal 1,5 jaar voordat u stopt met uw bedrijf.

  Zo vraagt u de IOAZ-uitkering aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U heeft nodig:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • een bewijs van uw woonsituatie
   • bankafschriften van de afgelopen periode
   • uw boekhouding van de laatste 3 jaar

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  ISD Brabantse Wal

  Peter Vineloolaan 4

  4611 AN Bergen op Zoom

  Postbus Postbus 35

  Peter Vineloolaan

  4600 AA Bergen op Zoom

  14 0164

  0164 24 53 56

  Intergemeentelijke Sociale Dienst

  Meer informatie