Uitstalling plaatsen bij een winkel

Product informatie

  Omschrijving

  Ondernemers kunnen een uitstalling plaatsen bij hun winkel. U moet hiervoor toestemming vragen bij de gemeente. In uw uitstalling mag u producten uitstallen die in de winkel ook verkocht worden. Een fietsenhandelaar kan bijvoorbeeld fietsen buiten uitstallen. Voor het gebruiken (plaatsen op) gemeentegrond moet u huur betalen.

  Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan.

   

  Aanpak

  Voorwaarden voor het plaatsen van een uitstalling zijn onder andere:

  • U veroorzaakt geen overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer. 
  • De plaatsing sluit aan bij de bepalingen in het bestemmingsplan. 
  • De uitstalling voldoet aan de gestelde afmetingen.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Contact

  U vraagt toestemming aan bij de gemeente.

  Meenemen

  Om toestemming voor een uitstalling te vragen, geeft u door:

  • waarom u de uitstalling wilt plaatsen
  • welk soort uitstalling het is
  • hoe groot de uitstalling is
  • waar u de uitstalling wilt plaatsen
  • wanneer en hoe laat u de uitstalling wilt plaatsen

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl