Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u schade of verwacht u die door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente om een vergoeding voor de schade vragen.

  Omschrijving

  De gemeente kan een bestemmingsplan vaststellen, wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven voor afwijking van het bestemmingsplan. U kunt daardoor schade lijden. Dit werd planschade genoemd. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten.  

  Misschien heeft u recht op een vergoeding. Een onafhankelijk commissie doet onderzoek. Hij adviseert de gemeente of u wel of geen recht heeft op een tegemoetkoming. De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele tegemoetkoming.

   

  Aanpak

  De voorwaarden voor de tegemoetkoming in planschade zijn onder andere:

  • U bent eigenaar, geen huurder, van het pand of de grond.
  • U vraagt de tegemoetkoming binnen 5 jaar na een onherroepelijk planologisch besluit.
  • U heeft de schade niet kunnen voorzien toen u het pand of de grond kocht. 

  Kosten

  U betaalt € 300 voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen. Als u recht heeft op een tegemoetkoming, dan krijgt u het bedrag terug. Als u geen recht heeft op een tegemoetkoming, dan krijgt u dit bedrag niet terug. 

  Termijn

  Een aanvraagprocedure voor een tegemoetkoming duurt ongeveer één jaar.

  Meenemen

  U vult de aanvraagformulier volledig in en stuurt dit naar de gemeente.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.