Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  In een vooroverleg bespreekt u met de gemeente hoe groot de kans is dat u een omgevingsvergunning krijgt. U vraagt het vooroverleg aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kost tijd en geld. Daarom is het een goed idee om eerst uw plannen met de gemeente te bespreken voordat u een formele aanvraag indient. Zeker als uw aanvraag ingewikkeld is. Bijvoorbeeld omdat u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft. U kunt dan een vooroverleg indienen bij de gemeente.

  De gemeente laat in het vooroverleg weten hoe groot de kans is dat u de vergunning krijgt. De gemeente toetst bij het vooroverleg of uw plan aan het bestemmingsplan voldoet en legt uw plan voor aan de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstand) als dat nodig is. De commissie ruimtelijke kwaliteit toetst of uw plan voldoet aan het welstandbeleid.

  Een vooroverleg is niet verplicht. U kunt ook direct een aanvraag voor een vergunning indienen als u weet dat uw plan voldoet aan het bestemmingsplan en het welstandsbeleid.

  Kosten

  De kosten van een vooroverleg zijn afhankelijk van de vraag of een externe toetsing van de welstandcriteria nodig is. Het minimumbedrag is € 225,00 (tarief 2023).

  Aanpak

  Zo vraagt u vooroverleg voor een omgevingsvergunning aan:

  • Download het formulier vooroverleg. Het formulier vindt u onder meer informatie.
  • Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Voeg de genoemde bijlagen ook toe. Alleen dan kunnen wij de haalbaarheid van uw plan goed inschatten.

   

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.