Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  In een vooroverleg bespreekt u met de gemeente hoe groot de kans is dat u een omgevingsvergunning krijgt. U vraagt het vooroverleg aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kost tijd en geld. Daarom is het een goed idee om eerst uw plannen met de gemeente te bespreken voordat u een formele aanvraag indient. Zeker als uw aanvraag ingewikkeld is. Bijvoorbeeld omdat u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft. U kunt dan een vooroverleg indienen bij de gemeente.

  De gemeente laat in het vooroverleg weten hoe groot de kans is dat u de vergunning krijgt. De gemeente toetst bij het vooroverleg of uw plan aan het bestemmingsplan voldoet en legt uw plan voor aan de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstand) als dat nodig is. De commissie ruimtelijke kwaliteit toetst of uw plan voldoet aan het welstandbeleid.

  Een vooroverleg is niet verplicht. U kunt ook direct een aanvraag voor een vergunning indienen als u weet dat uw plan voldoet aan het bestemmingsplan en het welstandsbeleid.

  Kosten

  De kosten van een vooroverleg zijn afhankelijk van de vraag of een externe toetsing van de welstandcriteria nodig is. Het minimumbedrag is € 225,00 (tarief 2023).

  Aanpak

  Zo vraagt u vooroverleg voor een omgevingsvergunning aan:

  • Download het formulier vooroverleg. Het formulier vindt u onder meer informatie.
  • Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Voeg de genoemde bijlagen ook toe. Alleen dan kunnen wij de haalbaarheid van uw plan goed inschatten.

   

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.