Woonkostentoeslag, huurhuis

Product informatie

  Omschrijving

  De woonkostentoeslag is een gemeentelijke bijdrage in de woonkosten. Wanneer u door omstandigheden niet in staat bent uw huur te betalen, kan de gemeente u financieel bijstaan met de woonkostentoeslag. Deze toeslag is een speciale vorm van bijzondere bijstand.

  De woonkostentoeslag is een laatste vangnet voor mensen die geen beroep kunnen doen op een andere regeling. In principe wordt de woonkostentoeslag alleen verstrekt als de woonlasten lager zijn dan de huurgrens voor de huurtoeslag. Als bij te hoge woonlasten (dus boven de huurgrens) toch een woonkostentoeslag wordt verstrekt, dan geldt als voorwaarde dat binnen een jaar een goedkopere woning wordt gevonden. Deze termijn kan met maximaal een jaar worden verlengd. Voor mensen boven de 65 jaar geldt de verplichting om goedkopere woonruimte te zoeken niet.

  U kunt woonkostentoeslag aanvragen als u niet in aanmerking komt voor huurtoeslag van de Belastingdienst. Niet alleen uitkeringsgerechtigden maar alle mensen met een laag inkomen kunnen woonkostentoeslag aanvragen.

  Vereisten

  Om in aanmerking te komen voor de woonkostentoeslag voor een huurhuis moet u:

  • 18 jaar of ouder zijn;
  • ingeschreven zijn in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA);
  • Nederlander zijn of daarmee gelijkgesteld;
  • niet rechtens de vrijheid ontnomen zijn (hierbij gaat het om gevangenisstraf, voorarrest, preventieve hechtenis, TBS en gijzeling in verband met schulden).

  Bovendien gelden de volgende voorwaarden:

  • de maandelijkse woonlasten liggen binnen de grenzen die voor de huurtoeslag gelden;
  • de woonkostentoeslag wordt gebaseerd op de kale huur;
  • het huishouden van de aanvrager komt qua inkomen en vermogen in principe voor huurtoeslag in aanmerking.

  Wilt u informatie over woonkostentoeslag voor koophuizen? Kijk dan in het product 'woonkostentoeslag, koophuis'.

  Meenemen

  De belangrijkste gegevens zijn:

  1. persoonsgegevens van de aanvrager, partner en eventuele overige medebewoners (door middel van een geldig identiteitsdocument);
  2. burgerservicenummer (sofinummer), ook van partner;
  3. gegevens van de huurtoeslag;
  4. gegevens van het (gezamenlijke) inkomen;
  5. gegevens van het (gezamenlijke) vermogen;
  6. eventuele echtscheidingsgegevens;
  7. gegevens van bezittingen en schulden;
  8. giro- of bankrekeningnummer;
  9. afhankelijk van de situatie van de aanvrager worden naar aanleiding van het inlichtingenformulier nog meer gegevens gevraagd.

  De belangrijkste overige documenten en bescheiden kunnen zijn:

  1. bankafschriften;
  2. specificatie woninghuur;
  3. jaarstukken en inkomensgegevens van aanvrager en partner;
  4. verzekeringspolissen;
  5. afhankelijk van de situatie van de aanvrager worden bij het inlichtingenformulier andere documenten en bescheiden gevraagd, waarmee de juistheid van de verstrekte gegevens kan worden onderbouwd.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Meer informatie