De website www.gemeente-steenbergen.nl is de toegangspoort naar informatie van en over de gemeente Steenbergen. Via gemeente-steenbergen.nl is het mogelijk om snel en eenvoudig de gewenste informatie over de gemeentelijke dienstverlening en de stad en dorpen te vinden. Daarvoor zijn verschillende ingangen en is er een zoeksysteem.

De gemeente Steenbergen besteedt uiterste zorg aan de informatie die u op deze website kunt terugvinden. Zij is verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, met uitzondering van de inhoud van externe pagina's waarnaar wordt verwezen. Zij doet er alles aan deze website actueel, correct en relevant te houden. Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid blijven van belang. Daarom staan wij open voor uw tips en idee├źn. Heeft u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of komt u iets tegen dat niet juist of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wil laten weten. Alle benodigde contactgegevens staan op de startpagina van onze website. Binnen twee werkdagen zullen wij uw melding conform onze servicenormen behandelen.

Kwaliteitshandvest

We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Dat belooft de gemeente met het kwaliteitshandvest. Zo maken we duidelijk hoe snel u een reactie krijgt op een e-mail of brief, hoelang een aanvraag in behandeling is, hoe we ons gedragen aan de balie en telefoon.

Gemeentelijke regelgeving

Via www.gemeente-steenbergen.nl wordt toegang verleend tot de teksten van gemeentelijke regelgeving, zoals bijvoorbeeld verordeningen. Hierbij geldt dat de publicatie van teksten bij "Bekendmakingen" via www.gemeente-steenbergen.nl geen bekendmaking vormt in de zin van de Grondwet. Alleen de door de gemeente gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst gaat de gedrukte tekst voor.

Privacy

De gemeente Steenbergen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. De gemeente is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site, maar uw naam of dergelijke hoeven wij niet te weten, tenzij u gebruik maakt van de online diensten via het digitaal loket. Informatie over bezoeken aan gemeente-steenbergen.nl (bijvoorbeeld IP adressen) worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerking en nooit gebruikt ter indentificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en daarna vernietigd.

Links naar andere websites

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u op een hyperlink naar zo'n externe site klikt, verlaat u de website van de gemeente Steenbergen. U bent dan gebonden aan de gebruiksregels die voor die site gelden. De gemeente Steenbergen is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze sites wordt gepresenteerd.

Copyright

De gemeente Steenbergen behoudt het auteursrecht op de via de internetsite van de gemeente Steenbergen verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, illustraties, logos, fotomateriaal en lay-out. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van de gemeente Steenbergen mag zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Steenbergen openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. U dient te citeren met bronvermelding.

Contact/e-mail

Voor het stellen van een vraag per e-mail over bestuur en beleid van de gemeente Steenbergen kunt u terecht bij de leden van het college van B&W. De email-adressen van de collegeleden vindt u op deze pagina's. Voor algemene vragen over bestuur en beleid: , Wilt u direct telefonisch contact met de gemeente, belt u dan 14 0167.

Cookies

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden. Hiermee kan gemeente Steenbergen bezoekgegevens verzamelen en terugkerende bezoekers herkennen. Met behulp van deze gegevens is gemeente Steenbergen in staat de site af te stemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers. Indien u niet wilt dat wij cookies op uw systeem plaatsen dient u in uw browser "cookies uitschakelen" in te stellen. Indien u de cookies accepteert dan zullen deze gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds uw cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.