Auto wegslepen bij fout parkeren

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente mag uw auto (laten) wegslepen als u fout geparkeerd staat. Wilt u uw weggesleepte auto ophalen? Neem contact op met Van Eijck Roosendaal of met het taakveld Veiligheid van de gemeente. 

  Omschrijving

  De gemeente mag uw auto weg laten slepen als uw auto fout geparkeerd staat (bijvoorbeeld bij een evenemententerrein), voor een gevaarlijke situatie zorgt of het verkeer belemmerd. Als uw auto is weggesleept, kunt u deze ophalen bij Van Eijck aan de Vaartweg 6a te Roosendaal.

  Voorwaarden

  De gemeente mag uw auto laten wegslepen als dat noodzakelijk is in verband met:

  • Het belang van de veiligheid op de weg;
  • Het belang van de vrijheid van het verkeer. Bijvoorbeeld als uw auto een in- of uitrit blokkeert.
  • Het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen. Bijvoorbeeld als uw auto zonder gehandicaptenparkeerkaart geparkeerd staat op een gehandicaptenparkeerplaats. Of als uw auto op een evenemententerrein staat geparkeerd. Evenemententerreinen staan twee weken voorafgaande het evenement met een verkeersbord aangegeven.

  Kosten

  De kosten voor het wegslepen van een voertuig bestaan uit wegsleepkosten, voorrijdkosten, stallingskosten en soms een afgiftevergoeding. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de zwaarte van het voertuig, wanneer er wordt weggesleept, hoe lang het voortuig gestald is en op welk moment u het voertuig op komt halen. De kosten zijn minimaal ongeveer €320 en kunnen in het uiterste geval oplopen tot ruim €2.000.

  Aanpak

  Zo kunt u uw auto ophalen nadat deze is weggesleept:

  • Neem contact op met Van Eijck via 085-0206000 of berging@eijck.com of met het taakveld Veiligheid van de gemeente via 14-0167 of veiligheid@gemeente-steenbergen.nl;
  • Neem bij het ophalen het kentekenbewijs van de weggesleepte auto en uw geldige identiteitsbewijs mee.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen het wegslepen van uw auto. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.