Bedrijfsvestiging

Product informatie

  Omschrijving

  Bedrijven of middenstanders hebben geen vergunning nodig om een onderneming te beginnen in de gemeente. U moet wel in het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan. Daarnaast moet uw onderneming passen in het gemeentelijke bestemmingsplan. 

  Het is handig om eerst met de gemeente te overleggen. De gemeente kan u meteen vertellen of u andere vergunningen nodig heeft, zoals een omgevingsvergunning voor het milieu.

  Contact

  Contactgegevens bedrijfscontactfunctionaris:

  Laura van de Goor 06-29236465 voor Recreatie & Toerisme en Agrarische ondernemers.

  E-mail: bedrijven@gemeente-steenbergen.nl

   

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven of maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie