Bijstandsfraude melden

Product informatie

  Inleiding

  U kunt helpen bijstandsfraude tegen te gaan door uw vermoedens van fraude te melden.

  Omschrijving

  Bijstandsfraude is opzettelijk verkeerde informatie geven of informatie verzwijgen om onterecht een (hogere) uitkering te krijgen.

   

  Voorbeelden van bijstandsfraude zijn:

  X Melden dat men gescheiden is gaan wonen, maar dat niet doet;

  X Niet opgeven van (extra) inkomsten uit bijvoorbeeld zwart werk;

  X Inschrijven op een adres, maar daar niet daadwerkelijk wonen;

  X Melden dat men alleen woont, maar in feite samenwoont;

  X Niet opgeven van vermogen (in binnenland en/of buitenland).

   

  Als u melding maakt van een vermoeden van bijstandsfraude, is het belangrijk dat u concrete, duidelijke feiten meldt. Uw tip wordt beschouwd als een signaal wat een onderzoek tot gevolg kan hebben.

  De uitkomst van het eventuele onderzoek vormt dan het bewijs en kan leiden tot maatregelen. 

   

  Aanpak

  Iedereen kan uitkeringsfraude melden, ook instanties zelf. U mag de fraude ook anoniem melden.

  Contact

  Als u iemand verdenkt van fraude met een uitkering, kunt u dit doorgeven bij de gemeente via:

  • E-mail: U kunt anoniem via een e-mailformulier online een melding doen. U hoeft in het formulier geen persoonlijke gegevens achter te laten.
  • Telefoon: U kunt anoniem bellen naar de tiplijn voor uitkeringsfraude van de ISD; telefoonnummer 0164-277158. 24 uur per dag bereikbaar. Na 17.00 uur en in de weekenden krijgt u de voice-mail maar kunt u wel de melding vast doorgeven.
  • Brief: U kunt anoniem fraude melden door een brief te sturen naar: ISD Brabantse Wal, sociale recherche, postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom.

   

  Meenemen

  Om uitkeringsfraude te melden moet u een aantal gegevens doorgeven. U geeft de volgende gegevens van de persoon waarover u melding maakt door:

  • Naam;
  • Adres;
  • Vervoermiddel (auto, fiets, brommer, openbaar vervoer, etc.);
  • Eventueel kenteken;
  • Werkadres (indien van toepassing);
  • Werktijden;
  • Inkomsten;
  • Samenwoonadres (indien van toepassing).

  Als u uw persoonsgegevens invult dan kan de gemeente contact opnemen als er vragen zijn over uw melding. In verband met privacy, wordt u niet op de hoogte gehouden van mogelijke vervolgstoppen in het onderzoek.

   

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.