Bijstandsuitkering, heronderzoek

Product informatie

  Omschrijving

  Als u een uitkering heeft, kunt u te maken krijgen met een heronderzoek bijstandsuitkering. U moet de gemeente dan informatie geven over bijvoorbeeld:

  • de samenstelling van uw huishouden; en
  • de hoogte van uw inkomen.

  De gemeente kijkt dan of u nog steeds recht heeft op de uitkering. 

  Heeft u een uitkering en verandert er iets in uw leven? U vindt bijvoorbeeld een baan of gaat samenwonen. Meld deze veranderingen op tijd bij de gemeente. Uw uitkering kan namelijk wijzigen door veranderingen van uw inkomen, vermogen, samenstelling van uw gezin of uw woonsituatie. Geef dit ook door als u twijfelt of de informatie voor de gemeente belangrijk is.

  Aan het einde van elke maand levert u een rechtmatigheidsonderzoeksformulier in. Daarnaast houdt de gemeente Steenbergen regelmatig een heronderzoek. De gemeente onderzoekt dan:

  • het recht op een uitkering (rechtmatigheid); en
  • uitstroom naar werk (doelmatigheid).  

  Aanpak

  Voor het heronderzoek ontvangt u een uitnodiging. U bent verplicht mee te werken en de gevraagde informatie aan te leveren. Als u een oproep krijgt, bent u verplicht om te komen. Geeft u verkeerde of niet alle informatie? Dit kan gevolgen hebben voor uw uitkering. De gemeente gaat zorgvuldig met uw gegevens om.

  Adressen

  ISD Brabantse Wal

  Postbus 35

  Peter Vineloolaan 4

  4600 AA Bergen op Zoom

  14 0164

  fax: 0164 24 53 56

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie