Geld inzamelen

Product informatie

  Inleiding

  Wanneer u voor een goed doel geld wilt inzamelen, hebt u een vergunning nodig. Bij de verlening van de vergunning let de gemeente niet alleen op het doel van de inzameling en de achterliggende organisatie, maar ook op het gewenste tijdstip van collecteren.

  Omschrijving

  Wanneer u voor een goed doel geld wilt inzamelen, hebt u een vergunning nodig. Bij de verlening van de vergunning let de gemeente niet alleen op het doel van de inzameling en de achterliggende organisatie, maar ook op het gewenste tijdstip van collecteren. In het algemeen collecteren landelijke organisaties volgens een vast rooster. Dit rooster wordt elk jaar opgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Deze organisatie ziet er ook op toe dat de opgehaalde gelden goed worden besteed. In vrije periodes in dit collecterooster krijgen andere organisaties de mogelijkheid om te collecteren. Voor het collecteren in deze vrije periodes is echter wel een vergunning vereist.

  Aanvragen
  De vergunning kan schriftelijk worden aangevraagd bij de gemeente. U kunt een vergunning aanvragen voor hooguit één week in een vrije periode.

  Kosten

  Voor aanvragen van niet-commerciële aard van stichtingen, verenigingen of andere instellingen zonder enig winstoogmerk worden geen kosten in rekening gebracht.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl