Gemeentelijke onderscheiding

Product informatie

  Omschrijving

  De gemeente Steenbergen heeft een aantal onderscheidingen: 

  • de Heraut, en
  • de Eerepenning en het ereburgerschap.

  Sinds 31 mei 2007 bestaat de bijzondere onderscheiding ‘De Heraut’. Deze onderscheiding is speciaal voor groepen personen, organisaties of instellingen die zich op bijzondere wijze nuttig hebben gemaakt voor de gemeente of één van haar kernen. Dit moet voor een korte(re) periode of kan zelfs tijdens één specifieke activiteit zijn geweest.

  Hieraan was geen financiële vergoeding verbonden. Deze onderscheiding wordt toegekend door burgemeester en wethouders. Iemand kan worden voorgedragen door:

  • de burgemeester, 
  • een in de gemeente gevestigde instelling of organisatie, of
  • één of meer leden van de gemeenteraad.

  Personen die zich minimaal 10 jaar op een bijzondere en algemeen erkende wijze voor de gemeente nuttig hebben gemaakt, kunnen een Eerepenning van de gemeente Steenbergen krijgen. Het gaat in het bijzonder over werkzaamheden op bestuurlijk, maatschappelijk of cultureel terrein. Naast dat deze personen de Eerepenning krijgen, worden zij ook ereburger van de gemeente Steenbergen. Deze onderscheiding wordt toegekend door burgemeester en wethouders.

  Adressen

  College van Burgemeester en Wethouders

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  tel: 14 0167

  fax: (0031) 0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie