Gemeentelijke onderscheiding

Product informatie

  Omschrijving

  De gemeente Steenbergen heeft een aantal onderscheidingen: 

  • de Heraut, en
  • de Eerepenning en het ereburgerschap.

  De Heraut bestaat sinds 2007. Deze onderscheiding kan worden toegekend aan groepen personen, organisaties of instellingen die zich op bijzondere wijze – doorgaans gedurende een groot aantal jaren – verdienstelijk hebben gemaakt binnen de gemeente Steenbergen.

  De Heraut wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders. Suggesties en voordrachten kunnen door eenieder worden gedaan.

  De Eerepenning der Gemeente Steenbergen kan worden toegekend aan personen die zich in principe gedurende een periode van minimaal 10 jaar op een bijzondere en algemeen erkende manier verdienstelijk hebben gemaakt binnen de gemeente. Hierbij gaat het speciaal om verdiensten op bestuurlijk, maatschappelijk of cultureel gebied. Wie deze Eerepenning ontvangt, wordt ook ereburger van de gemeente Steenbergen. De toekenning van deze onderscheiding berust bij het college burgemeester en wethouders. Suggesties en voordrachten kunnen door eenieder worden gedaan.

  Suggesties en voordrachten ten behoeve van de Heraut en de Eerepenning kunnen t.a.v. de burgemeester worden ingediend bij het Kabinet van de burgemeester, t.a.v. de heer J. Nijssen, Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen of Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Tel. (0167) 543313, E-mail:  kabinet@gemeente-steenbergen.nl

  Contact

  Suggesties en voordrachten ten behoeve van de Heraut en de Eerepenning kunnen t.a.v. de burgemeester worden ingediend bij het Kabinet van de burgemeester, t.a.v. de heer J. Nijssen, Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen of Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Tel. (0167) 543313, E-mail:  kabinet@gemeente-steenbergen.nl

  Adressen

  College van Burgemeester en Wethouders

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  tel: 14 0167

  fax: (0031) 0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie