Geveltuintje

Product informatie

  Inleiding

  Maak de straat groener door een geveltuintje! Meer groen in de straat maakt de omgeving beter bestand tegen klimaatveranderingen en wateroverlast en is goed voor de insecten en dieren.

  Omschrijving

  Een geveltuintje is een strookje tuin tegen de gevel van de woning. Een geveltuintje is geschikt voor straten waar de huizen geen voortuin hebben. Een enkele klimplant, geraniums of stokroos geeft de straat al veel meer kleur en fleur. Het geveltuintje wordt aangelegd door de gemeente. De bewoner ontvangt na aanleg een tegoedbon voor planten en zorgt zelf voor de beplanting.

  Het onderhoud van een geveltuintje valt reuze mee, gemiddeld bent u er tien minuten per week aan kwijt. Houdt bij de keuze van planten rekening met de beschikbare tijd die u heeft. 

  Voor een geveltuintje zijn niet alle planten geschikt.

  • Gebruik geen planten die uitgroeien tot grote struiken of bomen, de wortels kunnen voor problemen zorgen.
  • Vaste planten zorgen voor jaren plezier en trekken veel vlinders en bijen aan.
  • U kunt het beste kiezen voor inheemse planten, dit zijn planten die van nature in Nederland voorkomen. Door inheemse plantensoorten te kiezen, helpt u de biodiversiteit in Steenbergen.
  • Op het label van de planten kunt u zien hoe groot ze worden en of ze geschikt zijn voor een zonnige plek of de schaduw. Dit zijn factoren om rekening mee te houden bij uw plantenkeuze.

  Op de website van klimaatklaar.nl onder het kopje aandachtspunten vindt u folders met ideeën voor geveltuinen in de schaduw en geveltuinen in de zon.

  Voorwaarden

  Omdat er vaak kabels en leidingen in de grond liggen, legt de gemeente zelf de geveltuintjes aan. De grond blijft eigendom van de gemeente en gemeente en nutsbedrijven hebben altijd vrije toegang tot de kabels en leidingen onder een geveltuin. Daarom kan het bij werkzaamheden voorkomen dat de geveltuin verwijderd moet worden of beschadigd raakt. Voor eventuele schade kunnen gemeente en nutsbedrijven niet verantwoordelijk worden gesteld.

  Voor het aanleggen en onderhouden van een geveltuintje gelden een aantal spelregels. Of het mogelijk is een geveltuintje aan te leggen, is bijvoorbeeld afhankelijk van de breedte van het trottoir en de aanwezigheid van kabels en leidingen. De gemeente zal na uw aanvraag controleren of het mogelijk is bij uw huis een geveltuin aan te leggen. Het is ook van belang dat het groen binnen de kantopsluiting blijft. Als het onderhoud achterblijft, vraagt de gemeente de bewoner om het tuintje te onderhouden. Als dit niet gebeurt, zal de gemeente het geveltuintje verwijderen.

  Wilt u weten wat de regels hiervoor zijn?

  Deze kunt u vinden in de regeling: 

  Nadere regels voorwerpen op of aan de weg/openbare plaats

  Kosten

  Het geveltuintje wordt aangelegd door de gemeente. Hieraan zijn geen kosten verbonden. U krijgt na aanleg een tegoedbon voor planten en u koopt zelf planten en zet deze in uw geveltuintje. Als de tegoedbon niet toereikend is, legt u zelf geld bij om de plantjes te kopen.

  Termijn

  U ontvangt binnen twee weken een bevestigingsmail van de aanvraag. Er wordt later contact met u gezocht over de aanlegdatum van het geveltuintje. De ingediende verzoeken worden gebundeld en zoveel mogelijk tegelijkertijd door de gemeente uitgevoerd.

  Let op: De gemeente start niet voor september 2022 met de aanleg van de geveltuintjes.

  Aanpak

  Geveltuin aanvragen

  U kunt een geveltuin aanvragen of opzeggen door op de knop 'geveltuintje aanvragen of opzeggen' te drukken. Wilt u het formulier op papier invullen, dan kunt u een exemplaar ophalen op één van de volgende locaties:

  • Gemeentehuis Steenbergen (adres: Buiten de Veste 1, Steenbergen);
  • Dorpshuis Dinteloord
  • Gemeenschapshuis De Vossenburcht
  • Gemeenschapshuis Welberg
  • Gemeenschapshuis De Stelle
  • Dorpshuis Siemburg

  Na het invullen en ondertekenen van het formulier, stuurt u deze naar: Postbus 6, 4650 AA, Steenbergen.

  Geveltuin verwijderen

  Als de bewoner van het huis met het aangelegde geveltuintje verhuist, neemt de nieuwe bewoner de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het geveltuintje over. Als de nieuwe bewoner dit niet wil, geeft u dit bij de gemeente door, met het formulier op de website. De gemeente zorgt ervoor dat het geveltuintje wordt verwijderd en de straat in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.

  Allebei de formulieren vindt u onder het tabblad meer informatie!

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.