Hout Stoken

Product informatie

  Inleiding

  Het stoken van hout in open haard of houtkachel is lekker warm en brengt gezelligheid in huis, maar hoe stook je op de juiste manier? 

  Omschrijving

  Het stoken van hout in open haard of houtkachel is lekker warm en brengt gezelligheid in huis. Hout stoken kan ook overlast geven en het is niet duurzaam. Stookt u zo min mogelijk én op de juiste manier, dan beperkt u geur- en gezondheidsoverlast voor uw omgeving en voor uzelf en u haalt meer rendement uit uw kachel. Zo houdt u het gezellig. Voor uzelf én voor uw buurt.

  Voorwaarden

  Hout stoken is niet verboden in de gemeente Steenbergen. Als u wilt stoken rekent de gemeente Steenbergen erop dat u goed stookt. Dat betekent dat u rekening houdt met uw omgeving, op de juiste manier stookt en alleen stookt wanneer het zo min mogelijk overlast geeft. Maar wat is goed stoken dan precies? Bekijk het ervaringsfilmpje uit de voorlichtingscampagne van Milieu Centraal. Verder leest u hieronder een aantal tips.

  Stook zo duurzaam mogelijk

  Bij het verbranden van hout komt CO2 vrij. Dat is een broeikasgas dat zorgt voor klimaatverandering. Houtkachels en open haarden gaan onzuinig met hout om: een groot deel van de warmte vliegt zo de schoorsteen uit (bij de open haard gaat 90 procent van de warmte verloren, bij de houtkachel 20 tot 40 procent). Dat is niet duurzaam. Daarbij komt dat hout stoken alleen duurzaam is als het hout uit klimaatverantwoord beheerde bossen komt. Gebruik daarom haardhout met het FSC- of PEFC-keurmerk. Dat garandeert dat het uit verantwoord beheerd bos komt. Wilt u zo duurzaam mogelijk stoken, stook dan niet of zo min mogelijk. Bijvoorbeeld alleen bij speciale gelegenheden. Houd daarnaast rekening met de onderstaande tips om de negatieve gevolgen van het stoken van hout te beperken.

  Stook droog hout

  Zorg ervoor dat het hout droog is, met een vochtpercentage van maximaal 20%. Het stoken van vochtig hout zorgt namelijk voor een onvolledige verbranding. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor u, uw omgeving én voor uw kachel en rookkanaal. Voor het meten van het vochtpercentage kunt u een houtvochtmeter gebruiken.

  Gebruik alleen ongeverfd, verantwoord en onbehandeld hout

  Bij het stoken van behandeld of geverfd hout kunnen namelijk gevaarlijke stoffen vrijkomen. Let er op dat u daarom geen behandeld of geverfd hout en afval als plastic verbrandt. Dat is erg ongezond voor uzelf en uw omgeving.

  Steek het hout van bovenaf aan met aanmaakblokjes of aanmaakhoutjes

  Dan verbrandt het haardhout beter tijdens het aanmaken van het vuur. Een goede methode voor het aansteken is de Zwitserse methode. Over deze methode kunt u veel informatie en filmpjes op internet vinden. Gebruik geen papier of karton om uw vuur aan te maken. Dat voorkomt veel rook, waardoor u de kans op overlast verkleint.

  Stook niet als het windstil of mistig is

  Bij die weersomstandigheden trekt uw kachel slecht en blijft de rook in uw tuin en in uw omgeving hangen. U kunt zo geur- en gezondheidsoverlast voor uw buren veroorzaken. Check daarom hier de stookwijzer voor u gaat stoken en zie meteen of de weersomstandigheden goed zijn. Sinds 2021 als gemeente Steenbergen ook aangesloten bij het stookalert van het RIVM. Als wij van het RIVM een stookalert ontvangen zullen wij via onze communicatiekanalen melden dat her verboden is om te stoken op dat moment. Wilt u ook een melding ontvangen bij een stookalert? Ga dan naar de website van het RIVM.

  Controleer of u goed stookt

  Ziet u gele, gelijkmatige vlammen en komt er bijna geen rook uit de schoorsteen, dan stookt u goed. Zijn de vlammen oranje en komt er donkere rook uit de schoorsteen, dan is de verbranding niet voldoende. Zorg dan voor genoeg luchtaanvoer.

  Ventileer uw huis tijdens het stoken

  Zo trekt het vuur voldoende zuurstof aan en wordt de trek in de schoorsteen niet belemmerd.

  Zorg voor een goed rookkanaal

  Een goed rookkanaal voldoet aan de bouwregelgeving (verloop van het rookkanaal en uitmonding in de nok van het dak). Laat daarnaast uw kachel minstens één keer per jaar vegen door een erkend vakman. Dan is er minder risico op een schoorsteenbrand.

   

  Let op

  Open kachel: meer risico, minder zuinig

  Open houtkachels en openhaarden hebben geen aparte aanvoer voor lucht. Ze gebruiken lucht uit de kamer, ook als er glas of een deurtje voor de vlammen zit. Daarom moet er steeds genoeg verse lucht de kamer in komen, door ventilatieroosters of een open raampje. Komt er minder lucht de kamer in dan de kachel nodig heeft, dan ontstaat er onderdruk. De rook gaat dan niet via de schoorsteen naar buiten, maar komt de kamer in. Dat zie je niet altijd. Een open raam of ventilatierooster is dus echt nodig: een houtkachel gebruikt bijvoorbeeld 250 m3 lucht per uur!

  Gesloten kachel is zuiniger en veiliger

  Gesloten houtkachels hebben een extra pijp naar buiten om lucht voor het vuur aan te voeren. Daardoor zijn gesloten houtkachels veiliger. Bovendien hebben ze een hoger rendement. Nog efficiënter zijn pelletkachels.

  Let op koolmonoxide

  Wees bij gebruik van een kachel alert op koolmonoxide (CO). Koolmonoxide is heel schadelijk voor je gezondheid en als er heel veel in de lucht zit kun je zelfs bewusteloos raken of overlijden. Het verraderlijke is dat je het niet ziet of ruikt. Signalen waar je op kunt letten zijn vermoeidheid, hoofdpijn en ademhalingsproblemen (waardoor je uiteindelijk kunt stikken). Het is verstandig om een koolmonoxidemelder te gebruiken. Deze geeft een alarmsignaal voordat de hoeveelheid CO in de lucht gevaarlijk wordt.

  Kachel of open haard aan, of niet?

  Check de Stookwijzer: die laat zien hoe het op dit moment gesteld is met de luchtkwaliteit in jouw buurt. Let ook op het stookalert van het RIVM. Het RIVM geeft dit af bij ongunstig weer of een slechte luchtkwaliteit.

   

  Aanpak

  Gezondheidsrisico’s

  Wilt u meer weten over de gezondheidsrisico’s van hout stoken en hoe u veilig stookt? Kijk dan op de website van GGD of op de website van Milieu Centraal.

   

  Bezwaar en beroep

  De gemeente Steenbergen kan houtstook door particulieren niet verbieden als er met geschikt, droog en schoon hout wordt gestookt. De verkoop en het gebruik van houtkachels kunnen niet worden verboden omdat deze door de EU zijn toegestaan. Rookgaskanalen zijn eveneens niet verboden. Door goed te stoken met geschikt hout wordt eventuele overlast tot een minimum beperkt. Wanneer het rookkanaal is opgewarmd en de verbranding goed verloopt zou er vrijwel geen rook mogen ontstaan. We vragen mensen die hout stoken regelmatig te controleren of er teveel rookontwikkeling is. Daarnaast moeten zij zoals beschreven in het onderhoudsvoorschrift het rookgaskanaal regelmatig reinigen. Onze toezichthouders kunnen vragen om een bewijs dat het rookgaskanaal is gereinigd.

  Ervaart u overlast door houtrook?

  Probeer dit dan eerst zelf op te lossen met degene die de overlast veroorzaakt. Lukt dat niet en heeft u hulp nodig? Dan kunt u terecht bij Buurtbemiddeling Steenbergen. Buurtbemiddeling is gratis en bedoeld voor iedereen in de gemeente Steenbergen die problemen heeft met de buren of buurtgenoten. U moet wel bereid zijn om samen tot een oplossing te komen. U kunt de Buurtbemiddeling ook inschakelen bij onder andere overlast van huisdieren, harde muziek, pesterijen, een conflict over erfafscheidingen en vernielingen. De werkwijze is oplossingsgericht. Samen met u kijken zij naar oplossingen die nuttig zijn in uw situatie. Meer informatie vindt u op: https://www.wijzijnsteenbergen.nl/buurtbemiddeling-steenbergen. Of stuur een e-mail naar: buurtbemiddelingsteenbergen@wijzijntraversegroep.nl.

  Overlast melden bij de gemeente

  Als een gesprek onvoldoende oplevert, kunt u overlast melden bij de gemeente. Weet wel dat de gemeente alleen kan controleren op de regels van het Bouwbesluit door vast te stellen of de bouwconstructie en het rookkanaal voldoen aan de eisen. Is dit het geval, dan geeft de gemeente voorlichting aan de stoker over hoe hij verantwoord kan hout stoken.

  Let op: alleen bij langdurig aanhoudende en ernstige overlast kan de gemeente een controle uitvoeren of het rookgaskanaal gereinigd is en of er met geschikt hout wordt gestookt.

  Burenrechter

  Blijft u overlast ervaren en komt u er samen of met hulp niet uit? Dan kunt u samen met uw buren uw zaak via een bemiddelaar voorleggen aan de Burenrechter.

   

   

  Adressen

  Klantenbalie gemeentehuis

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  14 0167

  0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.